Metodika: SJL 5. roč. Obrázkové príbehy

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Jazyky Comments: 0

Metodika: SJL 5. roč. Obrázkové príbehy

Vyskúšajte s deťmi tvoriť príbehy priamo vonku v teréne.

TÉMA: opis sveta vôkol nás

CIEĽ: žiaci priamo v teréne vyskúšajú nájsť a opísať časť prírodného sveta

 VEK: 5. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút 

ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň

POMÔCKY: papierové (kartónové) rámiky veľkosti A4 alebo mobilné telefóny a tablety s fotoaparátom, podložky na písanie pre každého žiaka, papiere, perá, podložky na sedenie

POPIS:

1. Môj obrázok
Na úvod si vonku každé dieťa v tichosti a samostatne vyberie miesto, ktoré ho v blízkom okolí (vo vzdialenosti 20 – 30 metrov) najviac zaujme a na ktorom sa nachádza aj nejaký živý organizmus – môže to byť napr. časť oblohy s letiacim vtákom, zátišie s jazierkom a trsom trávy vejúcej vo vetre alebo strom s hubou rastúcou na kôre. Pokúsi sa toto miesto „odfotiť“ do vopred pripraveného rámiku z kartónu alebo výkresu, prípadne na mobil či tablet. Deti teraz vytvoria trojice a prezrú si navzájom postupne svoje „obrázky“. Je pravdepodobné, že niektoré účinkujúce živočíchy medzitým zmenia polohu, čo ale vôbec nevadí a odkazuje to na dynamiku v prírode :-).

2. Spoločné a rozdielne
Teraz majú žiaci v rovnakých trojiciach za úlohu hľadať znaky, ktoré majú ich „obrázky“ spoločné a ktoré zase rozdielne. Môžu si ich spísať na papier s podložkou.

Následne im môžete klásť k ich vlastným „obrázkom“ rôzne otázky súvisiace s jeho opisom:
1. Čo je hlavnou témou obrázka?
2. Aké farby sa na ňom vyskytujú najčastejšie?
3. Je na obrázku živočích, rastlina alebo iný živý organizmus (napr. huba)?
4. Aká atmosféra z obrázka vyžaruje?

Deti teraz budú mať napísať k svojmu obrázku aspoň 7 súvisiacich podstatných mien a 5 prídavných mien.

3. Krátky obrázkový príbeh
S použitím vybraných podstatných a prídavných mien z predošlej úlohy, teraz môžu vymyslieť a napísať krátky príbeh, ktorého hlavnou postavou bude živý organizmus z ich obrázka. Nechajte ich pri písaní príbehu (ideálne ešte vonku) zapojiť fantáziu.

V triede si potom príbehy môžete spoločne prečítať a urobiť k nim aj galériu dokreslením obrázkov z papierových rámikov alebo vytlačením fotiek z mobilu či tabletu.

Autorka: Ivana Poláčková, CEEV Živica

Ďalšie inšpirácie pre učenie vonku nájdete na www.huravon.sk 

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok