Metodika: ŠKD 3. roč. Kolobeh vody

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Školský klub Comments: 0

Metodika: ŠKD 3. roč. Kolobeh vody

Zopakovať si učivo vonku a hravo? V školskom klube to ide…

TÉMA: kolobeh vody v prírode

CIEĽ: prostredníctvom metód tvorivej dramatiky (pantomímy) žiaci znázornia kolobeh vody v prírode

 VEK: 3. – 4. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút 

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: deky, umelohmotné fľaše naplnené vodou

POPIS:

1. So žiakmi v ŠKD si zopakujte, čo sa učili na predchádzajúcich hodinách prírodovedy o kolobehu vody (učivo 3. ročníka).

2. Žiakov rozdeľte do 5 skupín. Prvá skupina bude znázorňovať jazero, druhá more, tretia oblaky, štvrtá dážď a piata sneh. Jeden žiak bude predstavovať slnko. Naznačte žiakom, ako by mohli pomocou pantomímy stvárniť svoje roly, ale ponechajte priestor aj na ich vlastné prejavenie sa.

3. Skupiny sa rozmiestnia do terénu. Začnite opisovať kolobeh vody: Slnko svieti na jazero, na more; jazero je pokojné, more rozbúrené. Voda sa začína vyparovať, tvoria sa oblaky. Oblaky pomaly alebo rýchlo stúpajú na oblohu, tam tancujú. Keď sú plné vody, spúšťa sa prudký alebo pomalý dážď, v zime sneh. Voda sa vracia späť do jazera, do mora… Opis môže byť veselý, dynamický, pomalý, dramatický – záleží na vašej fantázii. Žiaci podľa daného opisu znázornia svoje roly. Pantomímu zopakujú, ale s vymenenými úlohami. Do znázorňovania sa môžete zapojiť aj vy (vychovávateľka), úlohu rozprávača zverte niektorému žiakovi.

4. Na záver spoločne pozorujte oblaky. Čo žiakom pripomínajú? Zvieratá, veci, osoby, rozprávkové bytosti… Ak to dovolí počasie, pozorujte oblaky poležiačky na dekách, inak v stoji. Potom sa zahrajte na „dážď“ – navzájom sa striekajte vodou z umelohmotných fliaš. V zime sa zahrajte na „sneh“ a obhadzujte sa snehom (nie ľadovými guľami). Celú činnosť treba prispôsobiť ročnému obdobiu a počasiu.

Autorka: Elena Križianová, Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku, Liptovský Mikuláš

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok