Metodika: MAT 4.- 6.roč. Priama a nepriama úmernosť

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 4.- 6.roč. Priama a nepriama úmernosť

Vyskúšajte si s deťmi praktické aktivity, pri ktorých pochopia matematické vzťahy priamej a nepriamej úmernosti.

TÉMA: priama a nepriama úmernosť

CIEĽ: žiak na základe praktickej ukážky vypočíta príklad na priamu / nepriamu úmernosť, dokáže určiť, či daná závislosť je priama alebo nepriama

 VEK: 4. – 6. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: meracie pásmo, ceruzka, papier, stopky a (záhon a rýle, lúka a kosy alebo kosáky, jablkový sad a košík, snehová plocha a hrablo na sneh, sud na vodu a vedro)

POPIS:

1. Žiaci zmerajú, za aký čas zvládne jeden z nich zrýľovať 1 meter štvorcový. Následne zmerajú celý záhon a spočítajú, ako dlho bude žiakovi trvať, než zrýľuje celú plochu. Žiaci rozpoznajú priamu úmernosť – čím dlhšie rýľujú, tým väčšiu plochu zrýľujú.

2. Žiaci vytýčený priestor (napríklad 9 m štvorcových) zrýľujú vo dvojiciach. Vypočítajú, ako dlho by to trvalo, keby naraz rýľovalo 4, 5 alebo 10 žiakov. Následne to experimentálne overia. Čím viac žiakov na ploche pracuje, tým menší čas na rýľovanie potrebujú. Žiaci rozpoznajú nepriamu úmernosť.

Nemusíme len rýľovať, môžeme kosiť alebo hrabať lúku či lístie alebo odpratávať sneh. Môžeme vyberať vodu zo suda, studne, zbierať jablká alebo oberať iné plody. Môžeme štiepať alebo rezať drevo…

Môžeme ale aj behať, chodiť a zisťovať, za aký dlhý čas prejdeme či prebehneme kilometer pri rôznych rýchlostiach (čím rýchlejšie bežím, tým kratší čas potrebujem na dosiahnutie kilometra – nepriama úmernosť). 

Autori: Martin Kříž a Tomáš Krásenský, Chalopuky o.p.s.

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok