Metodika: SJL 1.- 2.roč. Kamienková slovná hľadačka

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Jazyky Comments: 0

Metodika: SJL 1.- 2.roč. Kamienková slovná hľadačka

Precvičte si vonku hravou formou slovnú zásobu a tvorbu viet.

TÉMA: slovná zásoba, tvorba viet

CIEĽ: pomocou hľadačky a kontaktu s prírodnými materiálmi podporiť deti v čítaní, tvorbe slov, viet a k tímovej spolupráci

 VEK: 1. – 2. trieda ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: hladké kamene, fixky, plátenná taška

POPIS:

1. Úvodná rozohrievačka – po príchode von majú deti za úlohu nájsť si v okolí kameň, ktorý sa im najviac páči alebo ich ničím zaujal. Skupina si sadne do kruhu a každé z detí predstaví dvoma vetami svoj kameň a dôvod, prečo si ho vybralo (je hladký, farebný, pripomína mi dinosaura…)

2. Kamienková hľadačka – učiteľ/ka pripraví zásobu kameňov (ideálne s hladkou plochou, na ktoré sa dobre píše) a fixkou na ne napíše jednoduché slová, s ktorými sa už deti stretli. Kamene potom ukryje v okolitom určenom teréne – v tráve, za stromom, v kríkoch… Deti budú rozdelené do skupiniek po 4-5 a za úlohu majú nájsť minimálne množstvo kameňov s rôznymi slovami (napr. 7-8 kameňov za každú skupinu). Úlohou detí je v skupinke si slová najskôr prečítať a potom sa pokúsiť poskladať z nich zmysluplnú vetu. Fantázii sa pritom medze nekladú a učiteľ/ka podporuje v rámci skupinky tímovú spoluprácu. Následne deti v skupinkách svoje vety/mini príbehy prezentujú pred ostatnými.

3. Vyskúšajte si variáciu hry so skladaním slov a upevnite u detí použitie správnych písmen a hlások v slovách aj rozdiel medzi nimi – na tento účel potrebujete mať pripravené kamene s jednotlivými písmenami alebo hláskami – napr. ia, ie, iu, ô alebo dz/dž či ľ/ĺ a podobne. Deti potom skladajú slová s použitím konkrétnych hlások alebo ich môžu dopĺňať do pripravených slov napísaných na papieri či kartóne. Napr. obl-čik, st-l, pot-čik…

4. Po splnení všetkých úloh učiteľ/ka kamene od detí vyzbiera a vloží ich do látkovej tašky /vrecka. Následne si každé dieťa z vrecka vytiahne jeden kameň so slovom a vytvorí dvojicu so spolužiakom, ktorého slovo začína na rovnaké písmeno. Vo dvojiciach sa potom spoločne presunú späť do školy a počas cesty majú za úlohu vymyslieť čo najviac slov začínajúcich na dané písmeno.

Autorka: Ivana Poláčková, CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok