Prieskum: učitelia chcú učiť vonku!

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Prieskum: učitelia chcú učiť vonku!

Učitelia základných škôl chcú učiť vonku. Do nášho prieskumu Hurá von sa zapojilo 705 z nich z celého Slovenska. Prinášame vám výsledky prieskumu aj video reportáž na túto tému.

CEEV Živica pri príležitosti Medzinárodného vyučovania vonku, ktorý tento rok pripadá na 21. máj, zrealizovala prieskum medzi učiteľmi základných škôl o tom, či a aké predmety by chceli preniesť z triedy von do prírody – do lesa, parku alebo záhrady. Z prieskumu vyplýva, že učitelia vonku jednoznačne učiť chcú, ale potrebujú metodickú podporu.

„Vyučovanie vonku a prenesenie tém z učebných osnov von do prírody, je skvelý prostriedok ako nielen počas koronakrízy dosiahnuť to, že deti budú na čerstvom vzduchu a zároveň zážitkovým spôsobom preberú učivo“, hovorí Ivana Poláčková z platformy Hurá von, ktorú zastrešuje Živica. Tá sa už niekoľko rokov snaží prostredníctvom viacerých projektov ako Záhrada, ktorá učí, Sadovo, Zelená škola alebo Mestské včely vytiahnuť učiteľov a deti von z tried a ukázať im možnosti ako prirodzenou a pútavou formou nasať nové vedomosti.

Z prieskumu vyplýva, že medzi vyučovacie predmety, ktoré by učitelia základných škôl najradšej preniesli do vonkajšieho prostredia, patria prírodoveda, výtvarná výchova, matematika a vlastiveda. Nasleduje telesná výchova a slovenský jazyk a literatúra. Živica sa preto na základe prieskumu rozhodla, že pre základné školy vypracuje metodické listy vyučovania vonku pre 4 najžiadanejšie predmety. Spolupracovať na nich bude aj s partnerskými organizáciami TEREZA a Chaloupky z Českej republiky.

„Už dlhšie vnímame veľký záujem škôl o naše outdoorové projekty a radi by sme podporili nielen učiteľov, ktorí už vonku učia, ale aj tých, ktorí sa na to zatiaľ neodhodlali, pretože im chýba metodika,“ hovorí Poláčková. Podľa nej je veľmi dôležité cielene posilňovať senzitivitu (citlivosť) populácie voči životnému prostrediu, čo sa pri učení v prírode deje veľmi prirodzene. „ Koronakríza v spojení s klimatickou krízou sú dnes veľmi jasnou ukážkou našej zraniteľnosti a priamej závislosti na prírode a jej zdrojoch. Vyučovanie vonku v prírode je jedným z nástrojov, ako prirodzene obrátiť pozornosť na tento fakt a upozorniť na problémy, ktoré už viac nemôžeme ignorovať“, dodáva.

Okrem pripravovanej metodiky, ktorá by mala byť dokončená už v lete, Živica pripravila na celý máj zaujímavé tipy na aktivity a inšpirácie nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých rodičov, ktoré vedia využiť pri učení sa s deťmi, vždy pre iný druh prostredia – les, záhrada, sad, sídlisko…

V stredu 27.5. o 17.00 sa tiež môžete tešiť na webinár Ako učiť vonku zmysluplne. Stačí sledovať facebookovú stránku Komenského inštitútu https://www.facebook.com/Komenskehoinstitut/. O svoje skúsenosti sa s vami podelia odborníci na outdoorové vzdelávanie Martin Kříž z českého UČÍME se VENKU, Ivana Poláčková z CEEV Živica a naše absolventky Katarína Vajkai a Martina Štesková.

Pozrite si aj výsledky prieskumu a májovú reportáž RTVS o učení vonku.

Zdieľaj tento príspevok