Aktivita: Pátranie po ovocných stromoch

Posted by: adminfree Category: Biológia, Inšpirácie, Prírodoveda Comments: 0

Aktivita: Pátranie po ovocných stromoch

Vezmite deti do prírody, na záhradu či do sadu a spoznávajte spolu ovocné stromy.

Vedia rozlíšiť druhy iba podľa ich listov, bez plodov? Ktoré listy sú najväčšie? A kvitnú ešte niektoré druhy? Od čoho to môže závisieť?

Možno sa vám podarí nájsť odrody ovocných stromov, ktoré nie sú úplne bežné a ak si ich listy obkreslíte alebo priamo nalepíte do pracovného listu, môžete si ich neskôr určiť a dozvedieť sa o nich viac. Skúste s deťmi súťažiť, ktoré z nich nájde najvtipnejší názov odrody a inšpirovať sa môžete aj aktivitami v príručke Staré sorty sú „in“  

Otestujte sa pomocou pracovného listu, ktorý si môžete stiahnuť pod článkom.  Aktivita môže trvať rôzne dlho – podľa toho, kde vo vašom okolí stromy rastú.

 

Zdieľaj tento príspevok