Aktivita: Usilovní hľadači hmyzu

Posted by: adminfree Category: Biológia, Inšpirácie, Prírodoveda Comments: 0

Aktivita: Usilovní hľadači hmyzu

Ukážte žiakom prirodzený „hmyzí hotel“- miesta v prírode, kde hmyz žije, ak má k tomu vhodné podmienky.

Modifikácia: Aktivita sa dá robiť aj v meste – môžete sa zamerať na pôdne odkryvy po bagrovaní, staré stromy s dutinami, exponované svahy, betónové ploty s otvormi v tvárniciach či tehlové ploty a podobne. Ideálne je, ak si tieto miesta prezriete pred aktivitou a presvedčite sa, či a aký hmyz tam žije.

Trvanie: 90 – 120 minút

Pomôcky: biela plachta, sieťky na hmyz (pre menších deťoch len pre pedagóga, mohli by lapeným jedincom ublížiť), lupy, štetce, priesvitne nádobky s vrchnákom, zápisníky s ceruzkami, smartfóny s fotoaparátom a kľuč na určovanie hmyzu (nepovinné)

Postup:

Porozprávajte sa so žiakmi, kde sa myslia, že hmyz prirodzene žije – kde by ste ho mohli nájsť. Naveďte žiakov k tomu, že treba hľadať aj pod kameňmi, drevom a listami, vo vysokej tráve, na kvetoch, krikoch a stromoch, v jazierku a jeho okolí. V meste na pôdnych odkryvoch po bagrovaní, exponovaných svahoch a briežkoch, betónových plotoch s otvormi v tvárniciach či tehlových plotoch a podobne. Potom sa vyberte na vychádzku do prírody alebo do mesta a ak mate, vezmite si vyššie spomínané pomôcky.

Môžete žiakov rozdeliť na skupiny a nechať ich určitý vymedzený čas hľadať. Pred rozídením sa žiakov opýtajte, ako sa majú k nájdenému, pripadne lapenému hmyzu správať. Dostaňte sa k tomu, že hmyz je jemný a nie je zvyknutý na chytanie a zdvíhanie a obzeranie. Ani červíky a húsenice. Porozprávajte sa o spôsoboch, ako to spraviť jemne a ktoré hmyzy radšej nechať na pokoji – ako osy, čmeliaky, mravce a včely, lebo môžu štípať. Ak mate, používajte priesvitné nádobky (stačia zaváraninové poháre), veľké štetce alebo list papiera či ozajstný list na naberanie živočícha.

Ideálne je pri náleze zvieratko odfotiť alebo nakresliť / načrtnúť / opísať a privolať ostatných. Po obzretí treba nájdeného živočícha vrátiť naspať tam, kde sme ho našli. Nezabudneme sa správať pokojne a nevykrikovať :-).

Po skončení prieskumu sa s deťmi porozprávajte o tom, aké živočíchy našli a prečo si myslia, že ich našli práve tam, kde ich našli – majú tam úkryt, potravu, kladu tam vajíčka … pobavte sa o tom, čo v prírode funguje ako prirodzený hmyzí hotel – miesto pre život hmyzu (starý peň, padnuté drevo, dutina, odkrytá pôda, vysoká tráva, kopa kameňov … Sú takéto miesta aj v meste? Prečo miznú? Prečo musíme stavať hmyzie hotely?

Pomôžte si týmito otázkami:

Výzor: Ako živočích vyzerá? Ako hmyz, červík či pavúk alebo niečo úplne iné
Druh pohybu: Ako sa hýbe? Plazí sa, beží či lieta?
Miesto: Ako vyzerá miesto, kde ste živočícha našli? Na povrchu zeme, pod niečím? V suchu či vlhku? Na kvete či na konári?

Nemusíte sa trápiť tým, ak nebudete vedieť všetko určiť – ani odborník to často na mieste nevie. Niektoré živočíchy môžete na základe fotografii identifikovať v triede alebo to zadať žiakom ako úlohu, nech to skúsia doma sami alebo s pomocou rodičov či starších súrodencov. Stačí, ak určite približne, o akého živočícha sa jedna – lienka, motýľ, včela medonosná alebo iný druh včely, čmeliak, lúčny koník, vážka, slimák, pavúk, atď.

TIP: Pri určovaní vám môže pomôcť táto česká web stránka – http://hmyz.naturfo

Zdieľaj tento príspevok