Ivana Poláčková

Ivana Poláčková

Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a v Živici sa od roku 2000 venuje rôznym projektom. Momentálne je to Záhrada, ktorá učí a platforma Hurá von. Má 2 akčných synov, s ktorými je neustále v pohybe a hlavne vonku.

polackova@zivica.sk