Aká je to záhrada ?

Aký prívlastok má takáto záhrada, vytvorená za jedálňou ?