BEZ LAVÍC: Narábanie so sekerou, rýľom či ihlou by sa malo učiť aj v škole, hovorí Ivana Poláčková zo Živice

Povolania vyžadujúce mäkké zručnosti budú do roku 2030 predstavovať dve tretiny všetkých pracovných miest. Podľa riaditeľky mimovládnej organizácie CEEV Živica a platformy Hurá von! Ivany Poláčkovej má učenie vonku veľký potenciál aj pri získavaní praktických zručností využiteľných v každodennom živote a v budúcej kariére. Pýtali sme sa jej, čo by sa mali deti učiť, aby boli pripravené na klimatickú budúcnosť, či je práca s nástrojmi bezpečná a dovolená a ako dieťa pri učení vonku dokáže odhaliť svoje talenty a danosti využiteľné v budúcom povolaní.