BEZ LAVÍC: Je dokázané, že žiaci, ktorí sa učia vonku, sú motivovanejší, veselší a aktívnejší, hovorí koordinátor Hurá von

Tomáš Harhovský počas štúdia učiteľstva zistil, že zážitok upevňuje vedomosti lepšie ako počúvanie o abstraktných javoch, preto sa rozhodol zapojiť a podieľať sa na koordinácii platformy „Hurá von“, ktorú realizuje CEEV Živica. Prečo je dôležité vzdelávať žiakov aj mimo triedy?