3. ročník festivalu Hurá von! v Zaježovej

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

3. ročník festivalu Hurá von! v Zaježovej

CEEV Živica a platforma Hurá von! sa na vás tešia v piatok 20. septembra 2024 na Festivale učenia vonku vo Vzdelávacom centre Zaježová. Na festival je potrebné sa zaregistrovať.


Pre koho je festival určený?

Festival je určený pre učiteľov a učiteľky základných, stredných a špeciálnych škôl, študentov a študentky pedagogických odborov ako aj pre lektorov/lektorky zážitkového vzdelávania a širšiu odbornú verejnosť.

Predstavia sa vám rečníci a rečníčky – pedagógovia a lektori – ktorí sa dlhodobo venujú učeniu vonku priamo na školách alebo vzdelávaniu v rámci outdoorových projektov.

Na festival je potrebné sa vopred registrovať najneskôr do 15. 8. 2024 do polnoci. Počet účastníkov na festivale je limitovaný. Prečítajte si nižšie program s blokmi inšpiratívnych lektorov a lektoriek a informácie o workshopoch, ktoré budete môcť zažiť.

Registrácia na festival je platná až po úhrade účastníckeho poplatku vo výške 30 eur, ktorý zahŕňa celodenný vstup na festival s bohatým programom, účasť na diskusii, možnosť využiť zdieľanú prepravu autom na festival pomocou našej aplikácie a tiež vegetariánsky obed.

Po pripísaní poplatku na náš bankový účet Vám pošleme potvrdzujúci e-mail o Vašej účasti na festivale. Ak potvrdzujúci e-mail po úhrade poplatku do niekoľkých dní nedostanete, neodkladne nás kontaktujte e-mailom na harhovsky@zivica.sk.

Doprava na festival

Pre zdieľanie dopravy kliknite tu ak viete ponúknuť spolujazdu v aute alebo sa potrebujete zviesť. Prosím využite zdieľanú jazdu pre minimalizáciu uhlíkovej stopy.

Pre dopravu autom  zadajte GPS súradnice 
N 48° 27′ 6″
E 19° 13′ 23″
alebo „Vzdelávacie centrum Zaježová“ (www.centrumzajezova.sk)

Ubytovanie 

Ak na festival cestujete z diaľky a prajete si prísť do Vzdelávacieho centra Zaježová deň vopred (už vo štvrtok 19.9. 2024), môžete si zarezervovať ubytovanie so stravou.  Cena 40 eur za prenocovanie zahŕňa lôžko v dvoj- až šesťmiestnych izbách, zdieľané sociálne zaradenia, bezplatné parkovanie a wifi, vegetariánsku večeru a raňajky a možnosť večerného posedenia s lektormi a spíkrami festivalu :-). Cena nezahŕňa vstupný poplatok na festival, ktorý je potrebné zaplatiť osobitne.

Platobné údaje k úhrade ubytovania a stravy vám pošleme do 2 dní od registrácie. Rezervácia ubytovania je platná až po zaplatení poplatku, počet miest na prenocovanie v našom centre je limitovaný.

Občerstvenie počas festivalu

Všetci účastníci festivalu budú mať zdarma k dispozícii vegetariánsky obed. Počas celej akcie tiež bude otvorená čajovňa s ponukou kávy, nápojov, koláčov a iného drobného občerstvenia. Platba v čajovni je možná v hotovosti aj kartou.

Storno podmienky 

Pre účastnícky poplatok aj poplatok za ubytovanie platia nasledovné storno podmienky:
– zrušenie účasti menej ako 10 dní pred akciou – 50% poplatku
– zrušenie účasti 3 a menej dní pred akciou – 100% poplatku.

V prípade záujmu organizátor festivalu (CEEV Živica) vystaví potvrdenie o účasti na festivale.

Viac o rečníkoch a rečníčkach sa dozviete po kliknutí na ich fotky:

Jsem venkovní učitel a lektor, vymýšlím pomůcky na ven, píšu metodiky, učím a motivuju učitele i budoucí učitele k učení venku, k bádání a učení o místě. Jsem garant oboru ekologie a životní prostředí na Montessori střední škole. Vedu dětský oddíl, v létě mě najdete na táboře nebo puťáku, pěšky nebo na kanoi. 

 

Vyštudovala PF UK v Bratislave – učiteľstvo pre špeciálne školy a  školskú logopédiu. Svet detí v Špeciálnej základnej škole v Krupine jej učaroval natoľko, že je jeho súčasťou dodnes. Špeciálne deti sú pre ňu hybnou silou, naučili ju vytrvalosti, trpezlivosti, ľudskosti, vďake a pokore k životu. Vracia im to denne späť. V roku 2020 získala škola grant na realizáciu „zeleného nápadu“,  vďaka ktorérmu vybudovali outdoorovú  učebňu a pomôcky na učenie sa vonku.

 

Absolvent PF UKF v Nitre pôsobil na rôznych typoch škôl: základnej škole, gymnáziu aj súkromnej jazykovej škole. Teraz už 22 rok učí anglický jazyk na Základnej škole, Nábrežie mládeže v Nitre. Jeho cieľom je prepojiť deti, rodičov a učiteľov tak, aby sa do školy tešili, naučili sa v nej veľa dobrého a praktického a naučili sa spolu fungovať na základe vzájomnej dôvery, úcty a rešpektu.

Som učiteľka biológie na Základnej škole v Semerove. Prioritou mojej učiteľskej práce je prepájanie predmetov a učenie vonku, v reálnom prostredí, ktoré umožní žiakom učebnú látku vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť si ju. Vonkajšie prírodné prostredie ponúka všetko, čo na svoj zdravý fyzický a psychický vývin žiaci potrebujú. Moja  práca je poslaním a môže neskutočne ovplyvniť myslenie aj konanie žiakov v radostnom, bádateľskom a zároveň zodpovednom prístupe k učeniu sa a vnímaniu prostredia, v ktorom žijú.

Slavo Pačuta absolvoval Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s etickou výchovou. Už na univerzite sa prejavila jeho chuť robiť veci inak a v roku 2011 spolu s ostatnými podobne zmýšľajúcimi bol pri založení občianskeho združenia Outdoor Institute. Ako animátor pracoval na Slovensku i v zahraničí, venuje sa športovej, outdoorovej a detskej animácii. V animátorstve našiel svoje ďalšie smerovanie, pretože v ňom spojil všetky svoje záľuby ako prácu s ľuďmi, šport, prírodu, cestovanie, jazyky i neustále osobné napredovanie.

Som absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v odbore biológia a chémia a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Už takmer 30 rokov učím v ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici. Uvedomujem si svoju príležitosť a zodpovednosť ovplyvniť vnímanie, napredovanie a záujmy mojich žiakov smerom k environmentálnemu povedomiu, kreativite a praktickým zručnostiam.

Soňa je učiteľkou na 1. stupni v komunitnej súkromnej základnej škole v Zaježovej. Aktívne participovala na realizácii viacerých environmentálnych a vzdelávacích projektoch a metodických materiálov pre mimovládnu organizáciu CEEV ŽIVICA. Počas doktorandského štúdia absolvovala polročné stáže v odbore environmentálna výchova na Universidad Autónoma v Barcelone, v Sdružení Tereza v Prahe a v ekocentre Podhoubí v Prahe. Je držiteľkou certifikátu lektora EV od Španielskej asociácie pre environmentálnu výchovu a v roku 2014 získala u nás na Slovensku ocenenie Živel za environmentálnu výchovu.

Praktikujem meditáciu od roku 1989. Moja súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského budhizmu. Kladiem dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú – kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života. Vediem tiež pravidelné meditačné semináre od roku 2003.

Miriam Halamičková vyštudovala liečebnú pedagogiku, hru na husle a arteterapiu. To všetko sa pre jej veľkú radosť spojilo do tvorivých čítaní, ktorým sa v súčasnosti venuje. Baví ju hľadať tie najlepšie knihy pre deti, vidieť v nich stopy a inšpirácie pre interakciu s deťmi, na tvorbu piesní a výtvarných diel, pri ktorých príbeh prenikne človeku pod kožu. Má tri deti, milého muža a malého psa.

 

Vyštudoval krajinnú ekológiu na Technickej univerzite vo Zvolene. Vedie projekt školských ovocných sadov Sadovo a lektoruje kurzy učenia vonku v platforme Hurá von.

Juraj Hipš vyštudoval FF UK v Bratislave a je zakladateľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, kde do roku 2019 pôsobil ako riaditeľ.  Založil program pre nadaných mladých ľudí Sokratov inštitút. Pod hlavičkou Živice neskôr vznikol program pre učiteľov pod názvom Komenského inštitút, ktorý bol v roku 2017 zaradený medzinárodnou organizáciou Varkey Foundation medzi štyri najinšpiratívnejšie programy na podporu učiteľov na svete. Spoluzakladal prvú komunitnú školu na zaježovských lazoch, ktorú vychodili aj jeho dve dcéry a syn. V súčasnosti sa venuje budovaniu modelovej inkluzívnej školy Alma vo Zvolene.

Vyštudoval učiteľstvo matematiky a chémie UKF v Nitre. Pozitívny vzťah k prírode a deťom ho priviedol do Živice, kde sa angažuje v  projekte Hurá von. Má rád prechádzky v prírode, zber liečivých rastlín a iných darov prírody.

 

Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK a v Živici sa od roku 2000 venuje rôznym environmentálne-vzdelávacím projektom. Vyskúšala si prácu v školstve aj v biznis sektore a momentálne má na starosti vedenie Živice a platformu Hurá von, ktorej cieľom je podpora zážitkového učenia vonku na školách. Jej snom je, aby sa učenie vonku stalo prirodzenou súčasťou vzdelávania na Slovensku.

Festival začína o 8:45. Prosím, buďte presní.

V doobednej časti festivalu prebehnú 2 kolá workshopov inšpiratívnych lektorov v menších skupinách, po ktorých nasleduje diskusia a obedná prestávka. Popoludní pokračuje festival ešte ďalšími 2 kolami zážitkových workshopov.

08:00 – 09:00  registrácia účastníkov

09:00 – 09:10  privítanie účastníkov a otvorenie festivalu (Ivana Poláčková, riaditeľka CEEV Živica / platforma Hurá von)

09:15 – 10:15 1. BLOK

 • Diferencované učenie von (nielen) na 1. stupni (Soňa Chlebničanová, CEEV Živica / Zaježovská škola)
  … pri inkluzívnom vzdelávaní v školách sa snažíme vytvoriť pre všetkých žiakov také podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu. Práve tomuto napomáhajú diferencované úlohy, ktoré pracujú s rôznymi schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami žiakov tak, aby bol každý žiak aktívny, preukázal pokrok a zažil úspech. Na workshope si predstavíme námety a zažijeme aktivity pre zmiešané skupiny žiakov v rôznych vzdelávacích oblastiach a to priamo von, v prirodzenom a podnetnom prostredí okolia vzdelávacieho centra.
 • Zážitková pedagogika (Slavomír Pačuta, Outdoor Institute)
  … na workshope sa pozrieme na základné prvky zážitkovej pedagogiky, ktoré zlepšia dynamiku hodiny i samotnú motiváciu žiakov učiť sa. Súčasťou budú aj praktické ukážky ako využiť zážitkovú pedagogiku na svojej hodine.
 • Klíma hrou (Petronela Šemeláková, ZŠ s MŠ Semerovo)
  … dielňa bude cieliť na možnosti využitia prvkov školských areálov a budete mať možnosť hlbšie preskúmať spolu s Petrou biotop školskej dažďovej záhrady s presahom do témy inkluzívneho vzdelávania o klíme.

 

10:30 – 11:30 2. BLOK

 • Hľadačky pri učení vonku (Feri Cimerman, CEEV Živica/Hurá von!)
  … hľadačky sú zaujímavý spôsob ako zaujať žiakov pri učení najrôznejších predmetov vo vonkajšom prostredí. Môžeme nimi otvoriť novú tému, precvičiť preberané učivo alebo si aj efektívne zopakovať získané poznatky z predošlých období. Na workshope si spoločne vyskúšame niekoľko modelov ich realizácie s dôrazom na medzipredmetové vzťahy.
 • Veda vonku (Martin Kříž, Chaloupky o.p.s / Učíme se venku, ČR)
  …Martin ako skúsený lektor outdoorvého vzdelávania a učiteľ skladá svoje hodiny nevšedným a inšpiratívnym spôsobom. V tomto ročníku festivalu sa od Martina dozviete viac o využití prírodovedných predmetov pri učení vonku s akcentom na integráciu rôznorodých tém.
 • Praktická enviro výchova v školskej záhrade (Anna Melišíková, ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici)
  … stretnutie s Ankou bude o náhľade do jej neuveriteľných nápadov v školských podmienkach. Pretože cieľom je otvoriť školu nielen ako fyzický priestor, ale aj ako miesto na stretávanie komunít. V areáli školy vytvorili produkčný ovocný sad, klimatickú záhradu a eko učebňu, kde žiaci trávia čas aj mimo vyučovania. Ďalej školské jazierko, hmyzie hotely, vertikálnu zeleň, netopierie a vtáčie búdky, rozárium…

 

11:45 – 12:45 3. BLOK

Diskusia:
Inklúzia v modernom učení vonku
(moderuje Slavo Pačuta, Outdoor Institute)

Diskutujúci: Andrea Kristeľová (Špeciálna ZŠ v Krupine), Peter Humay a Sylvia Foschková (ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre), Juraj Hipš (CEEV Živica / škola ALMA), Ivana Poláčková (CEEV Živica / Hurá von!)

14:00 – 15:00 4. BLOK

 • Veda vonku (Martin Kříž, Chaloupky o.p.s / Učíme se venku, ČR)
  … Martin ako skúsený lektor outdoorvého vzdelávania a učiteľ skladá svoje hodiny nevšedným a inšpiratívnym spôsobom. V tomto ročníku festivalu sa od Martina dozviete viac o využití prírodovedných predmetov pri učení vonku s akcentom na integráciu rôznorodých tém.
 • Ranné kruhy inkluzívne (Peter Humay, ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre)
  … ranné kruhy sú prostriedkom na vytváranie správnej atmosféry v triede. O tom, ako sa ranné kruhy dajú robiť aj inkluzívne nám porozpráva Peter, ktorý má s rannými kruhmi, ale aj témou prevencie pred šikanou na školách bohaté skúsenosti ako učiteľ aj lektor.
 • Mindfulness pre učiteľov a učiteľky (Roman Miesler, Centrum Long Zaježová)
  … pobyt v prírode pôsobí na človeka harmonicky a počas učenia vonku môžeme túto formu všímavosti k okoliu ešte viac posilniť a zároveň pri tom načerpať nové sily a inšpirácie do ďalšej práce

 

15:15 – 16:15 5. BLOK

 • Inklúzia a učenie sa vonku – podpora a rozvoj pohybových schopností a zmyslového vnímania žiakov so špeciálnymi potrebami (Andrea Kristeľová, Špeciálna ZŠ v Krupine)
  … Andrea pracuje v špeciálnej škole a deti okolo sú pre ňu hybnou silou, naučili ju vytrvalosti, trpezlivosti a ľudskosti. Nechajte sa ňou inšpirovať ako podporovať rozvoj pohybových schopností a zmyslového vnímania žiakov so špeciálnymi potrebami. Bude to opäť zážitok.
 • Chémia v pohybe (Tomáš Harhovský, CEEV Živica / Hurá von!)
  … zažijeme si hodinu chémie ako žiadnu inú. Ak ste si prišli oddýchnuť, tak táto hodina nie je pre vás.
  Hoci bez výbuchov a plameňov, podarí sa nám zbúrať predstavy o nudnej abstraktej chémií a zapáliť všetkých žiakov pre jej štúdium.
 • Ďolík – Tvorivé čítanie s Dievčaťom bez hranostaja (Miriam Halamičková, liečebná pedagogička)
  … prečítame si spoločne príbeh o jame a o deťoch, ktoré poznajú tie najdivokejšie hry, najväčšiu slobodu a najblatovejšie nápady.

 

16:30 – spoločné ukončenie festivalu s prekvapením 🙂

*Každú registráciu spracovávame osobitne na základe vašich preferencií ohľadom ubytovania, dopravy a workshopov, preto môže dôjsť k niekoľkodňovému zdržaniu k zaslaniu informácií e-mailom. Za pochopenie ďakujeme.

Hlavným partnerom festivalu a platformy Hurá von! je spoločnosť IKEA.

Zdieľaj tento príspevok