Metodika: VV 3. – 9. roč. ZŠ Jesenná krajina

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Inšpirácie, Výtvarná výchova Comments: 0

Metodika: VV 3. – 9. roč. ZŠ Jesenná krajina

Presunieme maľovanie z lavíc na školský dvor a vytvoríme si kompozície pomocou prírodných materiálov.

TÉMA: zobrazenie videného sveta

CIEĽ: Vytvoriť kompozíciu pomocou štetca z borovicovej vetvy a farieb vyrobených z prírodnín.

VEK: 3. – 9. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 2 x 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jeseň

POMÔCKY: kartón, baliaci papier alebo staré noviny – formát A3 alebo A2, ochranný odev, moridlo na drevo,  farbiace prírodniny (šípky, zelené orechy, čučoriedky, hlina ap.), borovicové vetvy, voda, vedro, maliarske stojany, papierová lepiaca páska, špagát, mažiare a plastové misky

POPIS:

  1. Každý žiak si vyberie vhodnú borovicovú vetvu a upraví ju na štetec.

  2. Pripravíme si podklad, na ktorý budeme maľovať (napríklad kartón).

  3. Žiakov rozdelíme do 4 skupín. Každá skupina vyrobí prírodné farbivo z prírodnín, ktoré sme si nazbierali na jesennej vychádzke, tak, že ich rozdrví v mažiari.

  4. Pripravené farbivá rozdelíme do viacerých nádob, aby k nim mali žiaci prístup.

  5. Žiaci začnú maľovať moridlom rozriedeným vodou stromy a kríky, ktoré môžu pozorovať vo svojom okolí. Vytvorené kompozície necháme zaschnúť.

  6. Žiaci si umyjú štetce v pripravenom vedre s vodou a pokračujú v dotváraní krajiny pomocou prírodných farbív, ktoré na podklad nanášajú borovicovými štetcami, prípadne otláčaním listov.

  7. Vytvorené diela žiakov vystavíme v prírodnej galérii, ktorá bude prístupná verejnosti v areáli školy.

VARIÁCIE:  Na chémii alebo biológii si so žiakmi vyskúšame extrakciu farieb.

Autorky: Erika Miklášová, Iveta Kališová, ZŠ s MŠ Ľubeľa

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

VV Jesenná krajina

Zdieľaj tento príspevok