Metodika: GEO 5. ročník ZŠ Malý kartograf 2: Model ostrova

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Geografia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: GEO 5. ročník ZŠ Malý kartograf 2: Model ostrova

 

Pomocou prírodnín vytvoríme 3D model neznámeho ostrova podľa mapy vytvorenej na predošlej hodine

TÉMA: 3D model ostrova

CIEĽ: Vytvoriť 3D model ostrova na základe mapy, precvičiť jemné zručnosti.

VEK:  5. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jar –  jeseň 

POMÔCKY: prírodné materiály v okolí školy, mapa ostrova

POPIS: 

 

 1. Žiakov rozdelíme do 4 skupín. Každá skupina si vyberie jednu mapu ostrova spomedzi tých, ktoré si žiaci zhotovili na predchádzajúcej hodine.

   

 2. Skupiny sa rozmiestnia v teréne.

   

 3. Žiaci v skupinách tvoria model ostrova podľa sebou zvolenej mierky, ostrov musí byť zhotovený len z prírodnín. Časový limit je do 35 minút.

   

 4. Na záver si spoločne prejdeme všetky modely. Každá skupina opisuje svoj model ostrova. Kontrolujeme vernosť a presnosť modelu.

   

Autor: Jozef Krišák, ZŠ Sadová, Senica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

GEO Model ostrova

Zdieľaj tento príspevok