Metodika: GEO 5. ročník ZŠ Malý kartograf 1: Mapa ostrova

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Geografia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: GEO 5. ročník ZŠ Malý kartograf 1: Mapa ostrova

 

Načrtnime mapu neznámeho ostrova podľa podrobného opisu 

TÉMA: mapa ostrova

CIEĽ: Vytvoriť mapu ostrova na základe opisu, pracovať v kolektíve.

VEK:  5. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jar –  jeseň 

POMÔCKY: písacie a rysovacie potreby, papier veľkosti A4 alebo A3, popis ostrova

POPIS:

Žiaci 5. ročníka majú možnosť zažiť hodinu geografie zábavnou formou. Zmenia sa na malých kartografov. Ich úlohou bude vytvoriť 3D model ostrova s použitím prírodných materiálov. Na prvej hodine vytvoria mapu ostrova na základe popisu a následne na ďalšej hodine vytvoria model na základe mapy.

 

 1. Žiakov rozdelíme do dvojíc. Každá dostane popis ostrova, na základe ktorého vytvoria mapu ostrova.

   

 2. Žiaci pracujú s textom, pričom dodržujú mierku mapy a používajú mapové značky.

   

 3. Na záver si spoločne prejdeme všetky mapy. Každá dvojica opisuje svoju mapu ostrova. Kontrolujeme vernosť a presnosť. Mapa musí obsahovať názov, smerovú ružicu a legendu, v ktorej budú vysvetlené všetky použité mapové značky.

   

 4. Tieto mapy poslúžia ako východisko pre modelovanie ostrova v aktivite Malý kartograf 2.

   

Popis ostrova

(prevzaté z www.lepsiageografia.sk)

Ostrov Nukupule pripomína svojím tvarom zaoblený, roztrasený, nerovnoramenný trojuholník. Medzi svojím najsevernejším a najjužnejším bodom dosahuje dĺžku okolo 20 km, medzi najzápadnejším a najvýchodnejším okrajom šírku o desať kilometrov viac.

Na severozápadnom výbežku ostrova sa k oblohe dvíha maják postavený na vysokých útesoch. Vedú k nemu cesty z troch strán. Tá, ktorá prechádza pozdĺž pobrežia, spája maják s najväčším a hlavným mestom ostrova Beachport na juhu. Približne v strede cesty medzi majákom a Beachportom je na západnom pobreží ostrova dedina Lekeleka, ktorej okolie je známe pestovaním banánov. Druhá cesta vedie od majáka cez oblasť polí s cukrovou trstinou smerom do vnútrozemia, kde končí pri kempingu medzi dvomi sopkami. Ku kráteru jednej z nich sa od kempingu šplhá turistický chodník.  

Okrem severozápadnej časti ostrova, kde je pobrežie tvorené strmými útesmi, je pobrežie ostrova lemované piesočnými plážami. Najkrajšie pláže ostrova pri letovisku Beachport sú pred vlnami oceánu chránené malou zátokou. Práve v nej sa nachádza samotné mesto s hotelmi na pláži a jeho malý prístav. Asi tri kilometre východne od mesta je malé letisko, ktoré spája ostrov s okolitým svetom.

Na východnom pobreží ostrova ležia tri dediny – Matuku, Pepea a Tanoa, ktoré sú od seba vzdialené približne štyri kilometre. Všetky sú vzájomne spojené cestou, ktorá smeruje od Matuku ďalej do hlavného mesta. Neďaleko Tanoi smerom do vnútrozemia je baňa, v ktorej ťažili zlato už pôvodní obyvatelia ostrova. Cesta, ktorá k nej stúpa z blízkej dediny, pokračuje ďalej k majáku na severe.

Južne od sopiek leží Afarské jazero, ktorého okolie je porastené tropickým lesom. Z jazera vyteká rieka Afar, ktorá ústi na západnom pobreží. Neďaleko ústia do oceánu ju pretína most cesty spájajúcej Beachport s majákom. Asi dva kilometre od nevýrazného výbežku na juhovýchode ostrova sa dvíha z vôd oceánu skalnatý ostrovček Utula, kde sú ruiny bývalej pirátskej pevnosti.

 

Úlohy:

 1. Nakresli mapu ostrova podľa opisu na papier veľkosti A4 alebo A3.
 2. Pokús sa dodržať uvádzané vzdialenosti na mape.
 3. Použi správne mapové značky alebo vymysli vlastné.
 4. Mapa musí obsahovať názov, smerovú ružicu, legendu, v ktorej budú vysvetlené všetky použité mapové značky.
 5. Jednotlivé lokality na mape nezabudni pomenovať.

Ako na to?

 • Na začiatku si pozorne prečítaj celý opis ostrova. Pri postupnom kreslení jeho mapy sa k jednotlivým častiam opisu vždy vracaj a kontroluj správnosť svojho nákresu.
 • Najskôr kresli ceruzkou, v prípade chýb ich môžeš vždy opraviť.
 • Dokončený náčrt mapy prezentuj doma rodine.
 • Finálnu podobu mapy nakresli ešte raz podľa prvého náčrtu a vyfarbi ju. Mapa by mala byť nielen presná, ale aj vizuálne pôsobivá.  

Zdroj: https://lepsiageografia.sk/materialy/zahada-ostrova-nukupule-tvorba-mapy-fiktivneho-ostrova/

Autor: Jozef Krišák, ZŠ Sadová, Senica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

GEO Mapa ostrova

Zdieľaj tento príspevok