Metodika: FYZ 8. ročník ZŠ Ako vzniká dúha ?

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Fyzika, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: FYZ 8. ročník ZŠ Ako vzniká dúha ?

 

Vyrobíme si vlastnú dúhu a diskutujeme ako vznikla.

TÉMA: rozklad svetla, lom svetla   

CIEĽ:  Vysvetliť vznik a princíp dúhy.

VEK: 8.ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 – 90 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne (počas slnečného dňa)

POMÔCKY: sklenený pohár, guľová banka, sklenená miska alebo priehľadná plastová nádoba, voda, cédečko, sklenený hranol, zrkadlo, biely list papiera, krhla, hadica s vodou, mobil, tablet na vyhľadávanie informácií

POPIS:

 1. Žiaci sa rozdelia do skupín. Povieme im, že ich úlohou bude vyrobiť dúhu a odfotiť ju.

   

 2. Žiaci sa oboznámia s pomôckami pripravenými na stolíku a vyberú si spomedzi nich tie, ktoré budú potrebovať. Každej skupine môžeme dať k dispozícii rovnaké pomôcky alebo vytvoríme na stolíku rôzne skupiny pomôcok a žiaci si pomôcky vylosujú.

   

 3. Po ukončení prác jednotlivé skupiny prezentujú svoj postup a buď predvedú, ako dúhu vytvorili, alebo ukážu ostatným fotografiu.

   

 4. Spoločne si zhrnieme, kedy a ako dúha vzniká, kto prvý sa týmto javom zaoberal a aké fyzikálne javy tu môžeme pozorovať.

   

 5. Po ukončení aktivity žiaci vypracujú do zošita alebo elektronicky zápis o pokuse. 

 

VARIÁCIE: 

 • V prípade nepriaznivého počasia môžeme nahradiť slnečné lúče iným zdrojom svetla – baterkou alebo stolovou lampou. 

 

Autorka: Jana Šošovičková, SZŠ Nová Dubnica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

FYZ Ako vzniká dúha ?

Zdieľaj tento príspevok