Metodika: FYZ 6. ročník ZŠ Čo našiel žabiak v rybníku

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Fyzika, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: FYZ 6. ročník ZŠ Čo našiel žabiak v rybníku

 

Objavujme, ktoré predmety sú hustejšie ako voda

TÉMA: správanie telies v kvapalinách

CIEĽ: Uvedomiť si, ako sa správajú telesá v kvapalinách. Zadefinovať pojmy plávať, vznášať sa, potopiť sa. 

VEK: 6. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE:  celoročne (teplota nad 0 °C)

POMÔCKY:  jazierko alebo potok (príp. väčšia nádoba s vodou), rôzne prírodniny (listy, konáriky, kvety, kamene, kôra, šišky, šípky, ovocie, orechy a pod.), rôzne predmety (cédečko, slamka, palička od nanuka, plastový téglik od jogurtu, balónik, špagát, mikroténové vrecko, plastová fľaša, sklenená fľaša, klinec, polystyrén, korková zátka, legová kocka, plastová lyžička, kovová lyžička, drevená lyžička a pod.)

POPIS:

  1. Žiaci sa rozdelia do skupín. Každá skupina dostane za úlohu nazbierať v prostredí, v ktorom sa nachádza, čo najviac prírodnín – môžeme stanoviť minimálny počet 10. (Rôzne prírodniny môžeme vopred rozmiestniť v priestore.)

 

  1. Úlohou žiakov v skupinách je roztriediť nazbierané prírodniny do 3 skupín podľa toho, ako sa budú správať, keď ich hodíme do vody: spadnú na dno, zostanú v strede alebo zostanú na hladine. Predpokladané správanie si žiaci zapíšu do tabuľky.

 

  1. Žiaci postupne vhodia prírodniny do vody a zapíšu si do tabuľky, ako sa tam správajú. Porovnajú skutočné správanie s predpokladom.

 

  1. Na záver diskutujeme so žiakmi o ich zisteniach a zavedieme pojmy plávať, vznášať sa, potopiť sa

 

  1. Po ukončení aktivity si môžeme v triede urobiť výstavku, kde umiestnime hlavne prírodniny, ktoré sa správali inak, ako žiaci predpokladali.

VARIÁCIE: 

  • Uvažujeme, ako by sa prírodniny (predmety) ponorené do vody správali v inej kvapaline.
  • Do vody (jazierka, potoka…) vhodíme rôzne predmety, ktoré tam nepatria (cédečko, slamku, paličku od nanuka, plastový téglik od jogurtu, balónik, špagát, mikroténové vrecko…). Žiaci ich vylovia a popíšu ich správanie. Uvažujú, za akých okolností by predmety, ktoré sa potopili, mohli zostať na povrchu alebo sa vznášať.
  • Aktivitu môžeme prepojiť s hodinou techniky, na ktorej žiaci vymyslia vyloveným predmetom využitie (čo by mohol žabiak z vylovených predmetov vyrobiť).

 

Autor: Jana Šošovičková, SZŠ Nová Dubnica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

FYZ Čo našiel žabiak v rybníku

Zdieľaj tento príspevok