Metodika: CHEM 1. ročník SŠ Chemická väzba a elektrónová konfigurácia

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Chémia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: CHEM 1. ročník SŠ Chemická väzba a elektrónová konfigurácia

 

Pomocou prírodných materiálov vytvoríme elektrónovú konfiguráciu prvkov a ich zlúčenín.

TÉMA: chemická väzba a elektrónová konfigurácia prvkov

CIEĽ:Umiestniť elektróny do orbitálov pomocou rámčekového diagramu. Znázorniť vznik chemickej väzby v molekulách H2, F2, O2 a N2 a rozlíšiť väzbové a neväzbové elektrónové páry.

VEK: 1. ročník SŠ

DOBA TRVANIA: 30 minút

ROČNÉ OBDOBIE:  celoročne

POMÔCKY: prírodniny (konáriky, listy, kamienky…), periodická tabuľka na určenie protónových čísel prvkov

POPIS:

  1. Žiaci pracujú v skupinách. Úlohou každej skupiny je s využitím prírodnín znázorniť rámčekový diagram elektrónovej konfigurácie prvkov H, F, Ne, O a N. Pri tejto aktivite overíme, či žiaci správne chápu princíp obsadzovania elektrónov.

     

  2. Po zvládnutí prvej úlohy vytvoríme rámčekový diagram molekuly F2. Na tomto príklade vysvetlíme vznik väzby a znázorníme, ktoré sú väzbové a neväzbové páry.

     

  3. Žiakom zadáme úlohu vytvoriť čo najviac molekúl z prvkov v prvej úlohe (jeden prvok môžeme použiť viackrát).

 

Pozn.: Ako orbitál môžu žiaci použiť väčšie listy, orámovanie môžu vytvoriť kamienkami alebo vetvičkami.

AUTORKA: Lenka Škarbeková, Gymnázium Gelnica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

CHEM Chemická väzba a elektrónová konfigurácia

Zdieľaj tento príspevok