Metodika: BIO 1. ročník SŠ Ako šuští dážďovka

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Biológia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: BIO 1. ročník SŠ Ako šuští dážďovka

 

Pohrabeme sa v zemi a dozvieme sa niečo nové o dážďovkách.

TÉMA: stavba tela dážďovky zemnej

CIEĽ: Zistiť, prečo patrí dážďovka medzi máloštetinavce. Pozorovať štetiny lupou a počúvať ich zvuk na papieri. 

VEK: 1.ročník SŠ

DOBA TRVANIA: 30 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň

POMÔCKY: živá dážďovka zemná, lopatka, čistý papier, lupa, mobilný telefón (alebo iný zdroj svetla)

POPIS:

  1. Žiaci pracujú v skupinách. Ich úlohou je zistiť, či dážďovka vydáva pri pohybe nejaké zvuky a či má rada svetlo. Každá skupina nájde humusovitú pôdu a opatrne z nej vykope dážďovku.

     

  2. Očistenú dážďovku žiaci položia na papier a počúvajú šušťanie, ktoré vydávajú jej štetiny pri pohybe po papieri. Žiaci štetiny pozorujú lupou.

     

  3. Na prednú časť tela dážďovky žiaci zasvietia svetlom z telefónu a sledujú jej reakcie.

     

  4. Po ukončení pokusov vrátime dážďovky späť do prírody.

Autorka: Lenka Škarbeková, Gymnázium Gelnica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

BIO Ako šuští dážďovka

Zdieľaj tento príspevok