Metodika: ANJ 6. – 7. ročník ZŠ Svet okolo nás

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Inšpirácie, Jazyky Comments: 0

Metodika: ANJ 6. – 7. ročník ZŠ Svet okolo nás

Precvičíme si gramatickú skladbu na čerstvom vzduchu

TÉMA: gramatické väzby

CIEĽ: Upevniť gramatickú väzbu I can feel/hear/see someone doing something.

VEK: 6. – 7. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 25 minút

ROČNÉ OBDOBIE: Celoročne

POMÔCKY: papier a písacie potreby 

POPIS:

  1. Samotnej aktivite predchádza vysvetlenie daného gramatického javu. 

 

  1. Žiaci sa vonku postavia do kruhu a pomocou väzby there is… (there are…) opisujú, čo vidia, napr. There is a tree.

 

  1. Následne zamenia väzbu there is… za I can see…, napr. I can see a tree.

 

  1. Žiaci si zatvoria oči a pomaly sa točia okolo svojej osi, až kým ich nezastavíme. V momente, keď sa zastavia, otvoria oči a urobia 50 krokov smerom, ktorým sú otočení. Po 50 krokoch sa zastavia a pomocou väzby I can see someone… opisujú, čo vidia niekoho robiť.  

 

  1. Žiaci napíšu 10 viet, následne prezentujú svoje práce a vzájomne sa kontrolujú.

Autorky: Lucia Kmeťová, Mariana Sujová, ZŠ Alexandra Vagača, Detva

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

ANJ Svet okolo nás

Zdieľaj tento príspevok