Metodika: AJ 1. a 2. roč SŠ Ľudské telo

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Inšpirácie, Jazyky Comments: 0

Metodika: AJ 1. a 2. roč SŠ Ľudské telo

Precvičíme si slovnú zásobu na modeli ľudského tela vyrobeného z prírodných materiálov.

TÉMA: spracovanie ovocia

CIEĽ: Precvičiť premenu jednotiek, sčítavanie, odčítavanie, používanie váh a spôsoby spracovania ovocia. 

VEK: 5. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jeseň

POMÔCKY: jablká (hrušky ap.), nádoby, kuchynské váhy, kuchynské pomôcky na spracovanie ovocia

POPIS:

  1. Žiaci sa rozdelia do skupín. V skupinách obkreslia kriedou tieň jedného člena skupiny.
  2.  Vzniknuté kontúry spolužiaka skupiny dotvárajú pomocou prírodných materiálov tak, aby vznikol model ľudského tela spolu s jednotlivými orgánmi.
  3.  Na záver žiaci po anglicky prezentujú svoj model ostatným skupinám. Počas prezentácie pomenúvajú časti tela, ľudské orgány a ich jednotlivé funkcie.

VARIÁCIE:

  • Aktivitu môžeme využiť aj pri výučbe iných cudzích jazykov. 
  • Na biológii môžeme podobným spôsobom stvárňovať telá rastlín či živočíchov.

Autorka: Miroslava Gergeľ Čechová, Gymnázium Trebišovská, Košice

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

AJ Ľudské telo 

Zdieľaj tento príspevok