Metodika: SJL 4. – 5. ročník ZŠ príbehy z prírody

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Inšpirácie, Slovenský jazyk Comments: 0

Metodika: SJL 4. – 5. ročník ZŠ príbehy z prírody

 

Vytvoríme si krátke príbehy z prírodných predmetov na školskom dvore

TÉMA: tvorba viet a príbehov

CIEĽ: Rozšíriť si slovnú zásobu.

VEK: 4. – 5. ročník ZŠ 

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: prírodniny, špagát, štipce, podložka, pero, papier  

POPIS:

 1. V priestore rozložíme rôzne druhy prírodnín, ktoré sme vopred našli v okolí. Žiakov rozdelíme do 4 – 5-členných skupín tak, aby každý žiak v skupine mal inú prírodninu (šišku, konárik, list, kvet, plod, kamienok, pierko, ulitu, ľad, snehovú guľu…).

   

 2. Každá skupina si vyberie 1 strom alebo krík.

   

 3. Úlohou žiakov v skupine bude zavesiť na daný strom (krík) svoje prírodniny – t. j. jeden žiak zavesí jednu prírodninu. Názvy zavesených prírodnín použijú vo vete. Vetu si zapíšu.

   

 4. Skupiny sa pri stromoch (kríkoch) obmieňajú, pričom každá skupina vymyslí vlastnú vetu s použitím názvov prírodnín.

   

 5. Po absolvovaní všetkých stanovíšť vytvorí každá skupina zo vzniknutých viet krátky príbeh.

 6. Vzniknuté príbehy si žiaci prečítajú.

Poznámka: Pri písaní viet sa môžeme zamerať aj na slovné druhy a vo vyššom ročníku aj na vetnú skladbu.

VARIÁCIE: 

 • Aktivitu uskutočníme v cudzom jazyku.
 • Žiaci vložia názvy prírodnín do veršov a vytvoria báseň.

AUTORKY: Katarína Bugáňová, Martina Koncová, ZŠ Pohraničná, Komárno

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

SJL Úlohy z prírody

Zdieľaj tento príspevok