Metodika: GEO 4. – 8. ročník ZŠ, Slepá mapa

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Geografia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: GEO 4. – 8. ročník ZŠ, Slepá mapa

 

Pozbierajme prírodniny na školskom dvore a vytvorme z nich mapu Slovenska.

TÉMA: orientácia v teréne a na mape Slovenska

CIEĽ: Precvičiť určovanie svetových strán priamo v teréne, pomocou prírodnín vytvoriť mapy Slovenska so znázornením prírodných celkov, ľudských sídel či významných historických miest.

VEK: 4. -8. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 30 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: prírodniny (drievka, steblá, kamene, štrk), atlas Slovenska, kompas

POPIS:

 1. Žiaci sa voľne rozostavia na školskom dvore, zatvoria oči a pokúsia sa pravou rukou určiť sever. Následne s napnutou rukou otvoria oči a porovnajú vytýčený smer s ostatnými spolužiakmi. Žiaci opäť zatvoria oči, tentokrát určia juhovýchod. Aktivita sa môže niekoľkokrát zopakovať. V každom kole žiakov usmerníme. Okrem svetových strán sa
  pýtame, ktorým smerom je okresné mesto, susedná obec, kostol, Vysoké Tatry a pod.

 2. Žiakov rozdelíme do skupín po 4. Vyzveme ich, aby pomocou prírodnín znázornili na zemi mapu Slovenska. Podmienkou je, aby mapa bola orientovaná vo vzťahu k reálnym svetovým stranám a mala šírku minimálne rozpätia rúk jedného žiaka. Pri tvorbe
  mapy si žiaci môžu pomôcť atlasom Slovenska. Mapu následne skontrolujeme, opravíme iba  výrazné chyby v zobrazení.

 3. Každý žiak si nájde kamienok, prípadne si spoločne vytvoríme kôpku kamienkov pri mape.
  Vysvetlíme si princíp slepej mapy. Následne žiaci označujú na mape kamienkom alebo inou prírodninou konkrétne miesta, ktoré im zadáme – vždy jedno miesto jeden žiak. V prípade viacerých skupín si znázornenie vzájomne skontrolujeme.

  PRÍKLADY:

 • Geografia/vlastiveda – hlavné mesto Slovenska, naša obec, Rajecké Teplice, Záhorská nížina, tok rieky Váh, Zemplínska šírava, Národný park Slovenský raj, Trenčiansky hrad, Žilinský kraj, hranica s Ukrajinou, diaľničné úseky a pod.
 • Dejepis – mohyla M. R. Štefánika, najstaršie mesto Slovenska, Spišský hrad, Dukliansky priesmyk, bitka pri Rozhanovciach, najstaršia vodná nádrž, historické mapy – Podkarpatská Rus a pod.

AUTOR: Ing. František Cimerman, CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

GEO Slepá mapa

Zdieľaj tento príspevok