Metodika: FYZ 8. ročník ZŠ, Stabilná veža

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Fyzika, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: FYZ 8. ročník ZŠ, Stabilná veža

 

Vyskúšajme si vlastnými rukami vytvoriť ťažiskovú vežu

TÉMA:  ťažisko telesa

CIEĽ: Pochopiť význam ťažiska.

VEK: 8. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: rôzne prírodniny (kamene, konáre, samorasty…), dosky, špagát

POPIS:

  1. Žiaci sa rozdelia do skupín. Každá skupina nazbiera v prostredí, v ktorom sa nachádza, zaujímavé prírodniny, prípadne iné využiteľné pomôcky.

     

  2. Úlohou žiakov v skupinách je postaviť z prírodnín vežu – môžeme zadať rôzne parametre, ako je minimálny počet prvkov, postavenie čo najvyššej, najstabilnejšej, najoriginálnejšej veže. Postavenú vežu žiaci odfotia priamo v prostredí, kde ju postavili.

     

  3. Spoločne so všetkými skupinami si pozrieme postavené výtvory, môžeme vyhodnotiť originálne nápady. Diskutujeme o tom, čo je dôležité vedieť pri stavbe veže. Ukážeme si, ako sa dá nájsť ťažisko jednotlivých prvkov, zhrnieme hlavné zistenia a vysvetlíme význam ťažiska.

VARIÁCIE: 

  • Žiaci môžu použiť okrem prírodnín aj ľubovoľnú časť svojho tela, ktorá sa stane súčasťou stavby.

AUTORKA: Jana Šošovičková, SZŠ Nová Dubnica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

FYZ Stabilná veža

Zdieľaj tento príspevok