Metodika: CHEM 1. – 2. ročník SŠ Chémia v kuchyni

Posted by: Tomas Harhovsky Category: Chémia, Inšpirácie Comments: 0

Metodika: CHEM 1. – 2. ročník SŠ Chémia v kuchyni

 

Uvedomíme si chemické procesy v bežnom živote a všímajme si ich v každodenných situáciach 

TÉMA: chemické a biologické procesy, organická chémia

CIEĽ: Zopakovať si chemické a biologické procesy bežné v kuchyni.

VEK: 1. a 2. ročník SŠ

DOBA TRVANIA: 45 – 90 minút

ROČNÉ OBDOBIE:  jar, jeseň

POMÔCKY: voda, zelenina, ovocný čaj, citrón, vajíčka, kuchynské nádoby, soľ, sóda bikarbóna, ocot, balón

POPIS: 

 1. Postavíme vodu na oheň. Počas čakania na jej zovretie sa žiakov pýtame, pri akej teplote voda vrie, čo ovplyvňuje teplotu varu, aký je rozdiel medzi kvapalinou a plynom atď.

   

 2. Vo vode vylúhujeme ovocný čaj, ktorý poslúži ako indikátor kyslého prostredia. Do ovocného čaju pridáme citrón a pozorujeme. Žiakov sa pýtame, čo je kyselina, pH, indikátor… Zisťujeme, či aj iné čaje budú fungovať ako indikátor.

   

 3. Do vriacej vody vložíme na 4 minúty vajíčka. Počas prípravy vajíčok na mäkko diskutujeme na tému bielkoviny, zrážanie bielkovín, ich výskyt a funkcia.

   

 4. V ďalšej časti hodiny nakrájame zeleninu, jemne ju posolíme a pozorujeme. Zopakujeme si tak tému osmotický tlak.

   

 5. Pripravované občerstvenie doplníme o pečivo (sacharidy), šalát a ovsené vločky (vláknina), orechy a maslo (tuky) a iné jedlá, ktoré nám poslúžia ako východisko pre zopakovanie si učiva o zložení potravín, ich biologickej funkcii, spôsobe konzervovania atď.

   

 6. Na záver poupratujeme.

Pozn.: Žiakov vopred oboznámime s témou vyučovacej hodiny a spoločne si vytvoríme zoznam pomôcok (potravín), ktoré budeme potrebovať. Dohodneme sa, kto čo prinesie.

VARIÁCIE:

 • Do balóna pridáme sódu bikarbónu a ocot na demonštráciu, ako reaguje sóda bikarbóna s kyselinou v ľudskom žalúdku. 
 • Túto metodiku môžeme využiť na školskom výlete pri spoločných raňajkách, opekačkách  alebo varení guláša na zopakovanie prírodných procesov v bežnom živote.

Autor: Tomáš Harhovský, CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

CHEM Chémia v kuchyni

Zdieľaj tento príspevok