Metodika: MAT 7. roč. ZŠ Ako vyzerám na papieri?

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 7. roč. ZŠ Ako vyzerám na papieri?

Ako vyzerám na papieri? – alebo zážitkové meranie na školskom dvore?

TÉMA: zmenšenie v pomere

CIEĽ:

VEK: 7. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: papier, ceruzka, pravítko, meracie pásmo

POPIS:

  1. Žiakov rozdelíme do 3-členných skupín.
  2. Jeden žiak zo skupiny bude modelom, ďalší dvaja odmerajú jeho výšku, dĺžku hlavy, krku, trupu, nôh… 
  3. Následne si zvolia vhodnú mierku zobrazenia spolužiaka na papieri.
  4. Zistené miery žiaci upravia vo zvolenom pomere a nakreslia postavu spolužiaka.
  5. Na záver prezentujú svoju skupinovú tvorbu ostatným.

VARIÁCIE:  Žiaci zväčšia v danom pomere prírodninu alebo živočícha.

Autorka:  Daniela Ondovčíková, ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Ako vyzerám na papieri

Zdieľaj tento príspevok