Aktivita: Klimatický Robinson

Posted by: Ivana Poláčková Category: Biológia, Geografia, Inšpirácie Comments: 0

Aktivita: Klimatický Robinson

Premeňte sa na klimatických detektívov a zmapujte prvky ochladzujúce sídlo vo vašom okolí.

Téma: Sídla – mikroklíma v meste, tepelné ostrovy, klimatická zmena

Predmety: Geografia, Informatika, Biológia a Environmentálna výchova
Vhodné na projektové vyučovanie

Vek/cieľová skupina: 5. – 9. ročník základná škola, stredná škola

Doba trvania: 90 min. (podľa lokalizácie školy a výskytu mapovaných prvkov)

Ročné obdobie: jar, leto, jeseň (zalistená vegetácia)

Pomôcky: pracovný list, mobil/fotoaparát

Cieľ: zmapovať prvky ochladzujúce sídlo, pochopiť ich význam pri adaptácii na
zmeny klímy

Motivácia:
V horúcich dňoch hľadáme tieň – pod stromom, v parku, v budove. Ak máš na sebe čierne
tričko, je ti na slnku teplejšie ako v bielom. Podobne to funguje aj v mestách – rôzne povrchy
majú rôznu teplotu. Veľa asfaltu, betónu, striech, parkovísk a pod. mesto veľmi prehrievajú a
vytvárajú tzv. “tepelné ostrovy” v krajine. Ich teplotu vieme zmierniť, ak máme v sídle veľa
parkov, dažďových záhrad, jazierok, správne kosených trávnikov, stromov pozdĺž ciest.
Nájdeš ich vo svojom meste/obci? Choď, hľadaj a foť!

Postup:

1. Prejdi sa vašim školským dvorom a hľadaj prvky podľa pracovného listu (zelená
strecha, zelená stena, jazierko, dažďová záhrada, parkovisko s priepustným
povrchom atď.). Každý z nich odfoť. Čo na školskom dvore máte a čo vám chýba?

2. Prejdi sa mestom/obcou, kde bývaš a hľadaj prvky podľa pracovného listu. Každý z
nich odfoť a poznač si, kde si ho našiel. Využi Google Maps. Čo si našiel a koľko?

3. Zdôvodni význam odfotených prvkov pre zmierňovanie tepla a zlepšovanie
mikroklímy v meste/obci. 

4. Na to, aby sa znížila teplota v meste je potrebné veľa “zelených a modrých ostrov” a
veľkej rozlohy. Koľko ich máte u vás? Zisti podľa Google Maps.

5. Aké prvky navrhuješ doplniť na školský dvor?

Tip: V horúcich školských dňoch odporúčame merať teplotu asfaltového ihriska/parkoviska,
pod stromami, pri fontáne a pod.

Materiály pre učiteľov ku klimatickej zmene:

Ako urobiť dažďovú záhradu – Dušan Daniš: https://fb.watch/cMtzOa_PlW/
Prednášky z konferencie Ako na klimatickú zmenu prakticky (22 minútové):
Klimaticky odolné sídla – zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmeny klímy na lokálnej
úrovni – Zuzana Hudeková: https://fb.watch/cMteIB0ztT/
50 odtieňov zelenej a modrej – každodenná realita boja s klimakrízou v Trnave –
Ondrej Horváth: https://fb.watch/cMtokKx68b/
Robíme, čo učíme – Dagmar Balalová: https://fb.watch/cMtt4WpIhO/

 

Zdieľaj tento príspevok