Vybrali sme 20 škôl do projektu Školy v „oute“ 2022

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Vybrali sme 20 škôl do projektu Školy v „oute“ 2022

Do 2. ročníka projektu outdoorovej výučby pre pedagógov základných, stredných a špeciálnych škôl sa nám tento rok prihlásilo spolu 164 pedagógov. Veľmi sa tomuto záujmu o vyučovanie vonku na slovenských školách tešíme.

Odborná porota zložená zo zástupcov Živice a IKEA (generálny partner projektu) po náročnom procese výberu nakoniec rozhodla nasledovne. Do projektu platformy Hurá von s názvom Školy v „oute“ sme vybrali nasledovných 20 škôl:

 1. Gymnázium Ivana Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota 
 2. Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
 3. Základná škola, Hlavná 81/42, Miloslavov
 4. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
 5. Spojená škola, Jarmočná 108, Stara Ľubovňa
 6. Základná škola s MŠ Vavrinca Benedikta, Ul. družby 339/2, Nedožery – Brezany
 7. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín
 8. Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 33, Stará Kremnička
 9. Špeciálna základná škola, Radlinského ul. 1605/16, Bánovce nad Bebravou
 10. Evanjelická ZŠ s MŠ, Námestie legionárov 3, Prešov
 11. Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo
 12. Špeciálna základná škola Rovníková 11, Košice 
 13. Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec
 14. Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
 15. Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, Svit
 16. Základná škola, Jozefa Kronera 25, Martin
 17. Základná škola, Semerovo č. 110, Semerovo
 18. Gymnázium J. B. Magina, Beňovského 358/100, Vrbové
 19. Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, Sereď
 20. Špeciálna základná škola, SNP 827/53, Sečovce

V projekte sa môžete tešiť aj na naše skvelé mentorky a mentora, ktorí vás budú projektom sprevádzať : Martinu Šteskovú a Soňu Chlebničanovú zo Zaježovskej školy, Lenku Škarbekovú z Gymnázia v Gelnici a Ladislava Ogurčáka zo SOŠ pedagogickej v Levoči, aj na lektorov Martina Kŕíža z Chaloupek, Feriho Cimermana a Ivanu Poláčkovú zo Živice.

Všetkým vybraným školám srdečne blahoželáme, v priebehu niekoľkých dní sa vám ozveme e-mailom s detailnejšími inštrukciami.

Školy, ktoré sme tento rok z kapacitných dôvodov do projektu zatiaľ nevybrali, budú mať šancu zapojiť sa v ďalšej výzve a ponúkneme im aj možnosť zapojiť sa do ďalšieho zaujímavého outdoorového projektu Živice – Sadovo.

Ešte raz ďakujeme všetkých pedagógom za záujem o tému učenia vonku a veríme, že vám aj naďalej budeme prinášať praktické a užitočné informácie prostredníctvom web stránky www.huravon.sk alebo v rámci FB skupiny https://www.facebook.com/groups/huravon

Zdieľaj tento príspevok