Konferencia Hurá von!

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Konferencia Hurá von!

V utorok 25. mája sa na vás tešíme na medzinárodnej konferencii o vyučovaní vonku, ktorá sa bude konať v online forme. Na konferenciu je potrebné sa zaregistrovať.

Pandémia nám ukázala, že vyučovanie na školách už zrejme nebude vyzerať ako predtým. Príďte sa inšpirovať ako deti vzdelávať prakticky a v súvislostiach a pritom ich pripravovať na život v 21. storočí.

Konferencia je určená pre učiteľov základných a stredných škôl, študentov pedagogických odborov ako aj pre rodičov a širšiu odbornú verejnosť.

Predstavia sa vám rečníci – učitelia a lektori – ktorí sa dlhodobo venujú vyučovaniu vonku priamo na školách alebo vzdelávaniu v rámci outdoorových projektov.

Na konferenciu je potrebné sa vopred registrovať najneskôr do 18. 5. 2021. Prečítajte si nižšie aj podrobný program o prednáškach inšpiratívnych lektorov a informácie o workshopoch, ktoré budete môcť zažiť.

Registrácia na konferenciu je zdarma, ale účastníci sa registráciou zaväzujú, že sa zúčastnia doobedňajšieho prednáškového programu konferencie a poobedňajších voliteľných workshopov podľa vlastného výberu. Kapacita konferencie (najmä workshopov) je obmedzená, preto odporúčame prihlásiť sa čím skôr.

V prípade záujmu organizátor konferencie (CEEV Živica) vystaví potvrdenie o účasti na konferencii.

Jsem venkovní učitel a lektor, vymýšlím pomůcky na ven, píšu metodiky, učím a motivuju učitele i budoucí učitele k učení venku, k bádání a učení o místě. Vedu dětský oddíl, v létě mě najdete na táboře nebo puťáku, pěšky nebo na kanoi. Jsem programovým šéfem ekocentra Chaloupky, předsedou stejnojmenného zemědělského družstva a vedoucím Zeměpisné společnosti Morava.

Pomáhám učit (a hrát si) venku aktivním učitelům, vychovatelům, rodičů i prarodičům. Pracuji ve Vzdělávacím centru TEREZA jako metodik v projektech Učíme se venku ucimesevenku.cz,  jdeteven.cz a badatele.cz. Vystudovala jsem Přf UK (učitelství biologie-geologie), dnes mě v naší „domoškole“ školí doma i venku hned 4 učitelé/naše děti (12, 10, 8, 5). Společně s manželem se věnujeme také dětské hře, tvoříme web svobodnahra.cz a napsali jsme knihu  Svobodná hra. 

Je učiteľkou chémie a biológie na Gymnáziu v Gelnici. Stala sa finalistkou národnej ceny Učiteľ Slovenska 2019 a zaviedla predmet Praktikum z biológie a ekológie v treťom ročníku. So svojimi študentmi pravidelne chodí von do terénu a vymýšľa pre nich zaujímavé medzipredmetové bádateľské úlohy. O svoje inšpirácie z vyučovania sa podelila v niekoľkých inšpiratívnych článkoch a webinároch.

Vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Po skončení štúdia učila na viacerých školách v Banskej Bystrici, až ju cesta doviedla do Zaježovskej školy, kde učí vyše 10 rokov. Počas celej praxe prepája vyučovanie v triede s vyučovaním vonku, so zážitkovou pedagogikou s aktívnymi metódami vyučovania. Dlhé roky organizovala letné tábory pre deti a venuje sa aj mentoringu mladých a učiteľov, práci na záhrade a dlhým prechádzkam so psami.

Vyštudovala environmentálnu výchovu na UMB v Banskej Bystrici. Pracovala ako učiteľka (1. stupeň) v Škole U Filipa v B. Bystrici a po materskej dovolenke nastúpila ako učiteľka do Zaježovskej školy, ktorej zriaďovateľom je Živica. Dlhé roky sa venuje environmentálnej výchove, je autorkou viacerých metodických materiálov týkajúcich sa environmentálnej výchovy a učenia von. Svoj voľný čas rada trávi so svojimi deťmi, pri čítaní kníh, hraní spoločenských hier a pri práci v záhrade.

Projektový vedúci projektov Mestské včely a Klíma nás spája. V Živici a aj pri vzdelávaní má prepájanie tém veľký zmysel. Sme súčasťou prírody či jej pánom a neobmedzeným užívateľom? Ako môžu jednoduché opatrenia vyvolať veľké zmeny? Učenie v súvislostiach. Aj preto ma práca na projektoch v Živici baví. Inšpirujeme k zmene, keď je potrebná.

Som riaditeľkou ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (Centrum inšpirácie v rámci programu Zelená škola) a učenie zážitkom a vlastnou  skúsenosťou považujem za základ, na ktorom staviam svoje vyučovacie hodiny. Učenie v prírodnom prostredí poskytuje všetko potrebné – námety, pomôcky, vnemy pre všetky zmysly a súčasne aj odpovede na otázky. Neprestáva ma fascinovať, že aj zdanlivo jednoduchá hodina slovenčiny sa v záhrade zmení na medzipredmetové diskusné fórum a že učiteľom sa môže v okamihu stať aj malý žiačik, ktorý prírodu vníma srdiečkom. 

Špeciálny pedagóg s 10 ročnými skúsenosťami, ktorý pred poučkami uprednostňuje dôraz na súvislosti, životné zručnosti a potenciál každého človeka. Je absolventom Komenského inštitútu a na špeciálnej škole v Banskej Štiavnici sa okrem výučby žiakov aktívne venuje aj viacerým environmentálne – vzdelávacím projektom a výučbu prepája s praktickým vzdelávaním vonku, v teréne. Jeho škola patrí medzi centrá inšpirácie v rámci programu Zelená škola.

Monika sa v Daphne venuje programu GLOBE, ktorý prepája bádateľské aktivity vonku s vedeckými postupmi zberu údajov o životnom prostredí. Ide o medzinárodný vedecký a vzdelávací program NASA, v ktorom je zapojených 124 krajín z celého sveta. Pri pátraní po súvislostiach a riešeniach lokálnych environmentálnych problémov svoje zistenia porovnávajú s údajmi škôl z iných regiónov/krajín. V pilotnom ročníku GLOBE na Slovensku báda už 23 škôl a vzdelávacích centier.

Vzdelávanie zážitkom a priamou skúsenosťou považujem za jednu z najlepších metód učenia sa nielen detí, ale aj dospelých. V CEEV Živica sa venujem projektu Záhrada, ktorá učí a rozvoju vzdelávacej platformy Hurá von!, ktoré prepájajú celú komunitu školy.

Ako absolventka štúdií v programe Ekológia a ochrany biodiverzity som vďačná, že môžem svoje znalosti šíriť ďalej a učiť zážitkovo. V Živici sa venujem Projektu školských ovocných sadov – SadOVO, v ktorom objavujeme tajomstvá a význam starých odrôd ovocných stromov, a spolu so školami ich zachraňujeme. Sad však nie sú len stromy, ale bohatý ekosystém, ktorý môžeme podporovať .A čím pestrejší sad máme, tým viac sa v ňom môžeme naučiť. Tak hurá von do sadu!

Som učiteľka biológie, prírodovedy a chémie na Základnej škole v Semerove. Naša škola je obklopená veľkým areálom, ktorého ozdobou je školské jazierko, zelená strecha so skalkou, hmyzí hotel, pocitový chodník či dažďová záhrada. Topkou medzi prvkami je apidomček, ale aj dážďovkové divadlo. Prioritou mojej učiteľskej práce je prepájanie predmetov a učenie vonku, v reálnom prostredí, ktoré umožní žiakom učebnú látku vidieť, cítiť a ohmatať – jednoducho zažiť si ju.

Učme sa o prírode s úctou, našľapujme senzitívne a vnímavo. Objavovanie prírody s deťmi nás stále vracia k tomu, čo je podstatné. Učíme sa od detí a deti od nás.

Čo je naozaj dôležité vedieť a zažiť a kedy je ten správny začiatok pre environmentálnu výchovu?

Absolvovala Fakultu ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene), kde následne začala učiť predmet Environmentálna výchova. Od roku 2019 vedie program Zelená škola. Vo výučbe potrebujem vidieť význam. Na Zelenej škole robíme, čo učíme a učíme inak – v lese, na lúke pri rieke.

Som skaut, kultúrny a občiansky aktivista. Žijem v mojej obľúbenej Zvolenskej Slatine a snažím sa ju rozvíjať. Do Zaježovej som prišiel ešte ako stredoškolák na kurz hlinených omietok a odvtedy som sa sem vracal pravidelne. Počas štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky vo Zvolene som absolvoval vo Vzdelávacom centre Zaježová štúdium na Sokratovom inštitúte a začal som lektorovať školské programy. Od roka 2019 vediem Vzdelávacie centrum Zaježová.

Ilustrátorka, pedagóg anglického jazyka a odborných umeleckých predmetov na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Vyštudovala PdF UK (anglický jazyk – výtvarná výchova) a VŠVU (voľná grafika a knižná tvorba). V roku 2018 získala cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska a v rokoch 2019 a 2020 bola ambasádorkou SR pre Európsky týždeň odborných zručností. Je aktívnou ilustrátorkou, vystavuje na Slovensku aj v zahraničí a je lektorkou letných výtvarných kurzov.

Katka Vajkai je učiteľka na 1. stupni s viacročnou praxou, v rámci ktorej sa venuje zážitkovému učeniu. Na Komenského inštitúte obhájila projekt „ŽIVÁ MATEMATIKA“. Pre Katku Bugáňovú je zase učenie vonku prirodzenou súčasťou dlhoročnej práce s deťmi. Praje si, aby sa učenie vonku vrátilo späť do každodennej praxe slovenského školstva. ZŠ Pohraničná v Komárne patrí medzi Centrá inšpirácie v rámci programu Zelená škola.

Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a v Živici sa od roku 2000 venuje rôznym environmentálne-vzdelávacím projektom. Aktuálne je riaditeľkou a vedie aj platformu Hurá von! na podporu učenia vonku.

Benefity učenia vonku si testuje a overuje aj na dvoch synoch. Jej snom je, aby sa výučba vonku stala prirodzenou súčasťou vzdelávania na slovenských školách.

Otvorenie online konferencie začína o 8:45. Prosím, buďte presní.

V úvodnej doobednej časti prebehnú prednášky inšpiratívnych lektorov, po ktorých nasleduje obedná prestávka v čase 12:35 – 13:30. Popoludní pokračuje konferencia tromi kolami paralelných workshopov v menších skupinách, počas ktorých si budete môcť „zažiť“ a rozdiskutovať zaujímavé témy týkajúce sa učenia vonku.

08:45 – 09:00  prihlasovanie online

09:00 – 09:10  privítanie účastníkov (Ivana Poláčková – riaditeľka CEEV Živica / platforma Hurá von)

09:10 – 09:40  Ako učiť vonku – krok po kroku (Justina Danišová –  Vzdělávací centrum TEREZA, ČR)

09:45 – 10:15  Učenie vonku bez pomôcok (Martin Kříž  – Ekocentrum Chaloupky, ČR)

10:20 – 10:50  EKO na to pri výučbe BIO-EKO-CHE u tínedžerov (Lenka Škarbeková – Gymnázium Gelnica)

10:55 – 11:25  Trieda nemusí mať vždy 4 steny (Mária Studeničová –  ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín)

11:30 – 12:00  Učíme (sa) vonku v Zaježovskej škole (Martin Štesková a Soňa Chlebničanová – CEEV Živica)

12:05 – 12:35  Rozbzučme školské dvory (Peter Svitek – CEEV Živica)

12:35 – 13:30  obedná prestávka

13:30 – 14:00 1. BLOK

Učenie vonku v Semerove (Petronela Šemeláková, ZŠ Semerovo)

Senzi-výučba vonku so Zelenou školou (Zuzana Gallayová a Lesanka Blažencová, CEEV Živica / Zelená škola)

Kreatívne v prírode (Noémi Ráczová, Škola umeleckého priemyslu v Košiciach)

 

14:10 – 14:40 2. BLOK

Na „špeckách“ to vonku žije! (Eduard Gemza, Špeciálna základná škola Banská Štiavnica)

Školská záhrada – ako na ňu spolu s deťmi (František Cimerman – CEEV Živica / Záhrada, ktorá učí)

Školský klub vonku (Katarína Bugáňová a Katarína Vajkai, ZŠ Pohraničná, Komárno)

 

14:50 – 15:20 3. BLOK

Bádame s GLOBE (Monika Chrenková, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie)

Nech je v sade živo(t) (Andrea Uherková – CEEV Živicia / SadOVO)

Školské výlety do Zaježovej (Martin Cerovský – CEEV Živica / Vzdelávacie centrum Zaježová)

 

15:30  Záver konferencie

Realizáciu tejto konferencie finančne podporil Zelený vzdelávací fond.

BabTaylor Finn (1)

Zdieľaj tento príspevok