Metodika: SJL 5.- 9. roč. Pozorovanie stromu

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Jazyky Comments: 0

Metodika: SJL 5.- 9. roč. Pozorovanie stromu

Využite stromy v okolí školy na precvičenie jazykových zručností.

TÉMA: opis , výklad, úvaha, tvorba mediálnych produktov

CIEĽ: Žiaci počas jedného roka pozorujú ovocný strom, popíšu a zaznamenajú zmeny, vytvoria mediálny výstup (článok, poster, video…), vytvoria literárne dielo (umelecký opis, báseň).

 VEK: 5.- 9. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: jar, leto, jeseň, zima

POMÔCKY: papier, písacie potreby, fotoaparát, meracie potreby (pásmo, pravítko), kamera

POPIS:

Každá trieda v škole sa stará o jeden ovocný strom, ktorý počas roka pozoruje. Žiaci si navrhnú vlastný spôsob pozorovania a zaznamenávania svojich pozorovaní. Zistené výsledky vyhodnotia po 12 mesiacoch a prezentujú v rámci rovesníckeho vzdelávania pred ostatnými triedami.

Žiakov aj kolegov sme sa snažili motivovať k určitej pravidelnosti pri zmysluplnej návšteve školskej záhrady, naučiť vnímať zmeny v prírode, viesť k ich popisovaniu. Žiaci postupne získali takmer osobný vzťah k triednemu stromčeku, tešili sa aj zo skromnej úrody. Okrem samotného stromu sa učili pozorovať jeho okolie, počasie, opeľovače, začali sa o strom starať, aby „predbehli“ ostatné triedy. Pri prezentácii pred veľkou skupinou žiakov sa učili používať odborné botanické termíny, vysvetľovať, argumentovať.

Deviataci tému spracovali aj takto:
https://www.youtube.com/watch?v=6iif35M2g4k&t=15s

Autorka: Mária Studeničová, ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

Ďalšie inšpirácie pre učenie vonku nájdete na www.huravon.sk

Pracovný list v PDF na stiahnutie:
SJL Pozorovanie stromu ( 5. – 9. roč. ZŠ)

Zdieľaj tento príspevok