Metodika: MAT 1. roč. Sčítanie a odčítanie

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 1. roč. Sčítanie a odčítanie

Sčítanie a odčítanie si môžete s deťmi precvičiť aj vonku, názorne a zábavne.

TÉMA: sčítanie a odčítanie

CIEĽ: žiaci si hravou formou precvičia spočítavanie a odčítavanie na konkrétnych príkladoch vo svojom okolí

 VEK: 1. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút 

ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň

POMÔCKY:
variant A – veľa kamienkov,
variant B – schody, aspoň 10,
variant C – číselná os na plote, ceste….

POPIS:

Variant A. – Každý žiak si vezme z kôpky 10 kamienkov (rovnako veľkých, pekných, s ktorými bude radosť pracovať) a potom odoberá zo svojej kôpky, sčítava (2 + 3 + 1 =…, 5 + 4 +1 =…) a odčítava (10 – 3 – 2 =… ). Keď si žiaci poradia s pridávaním či odoberaním kamienkov, môžu z nich zostavovať celé číslice. V poslednej fáze sami navrhujú príklady a dávajú ich svojim spolužiakom.

Variant B. – Na rovnaké príklady môžete využiť aj schody – smerom nahor môžete sčítavať a dole odčítavať (schody pribúdajú, žiak je vyššie – pripisuje, žiak cúva, klesá – odčítava). Takto sa pekne dajú znázorniť aj záporné čísla, napríklad na schodoch do pivnice.

Variant C. – Ďalší variant je číselná os na plote či chodníku (ideálne čo číslo, to krok) – žiak ide dopredu (pri sčítaní) alebo sa vracia (pri odčítaní). Dobré je mať viac osí vychádzajúcich z jedného miesta, žiaci sa tak od učiteľa (nuly 😉) vzďaľujú alebo sa k nemu, naopak, približujú.

Autor: Martin Kříž, Chaloupky o.p.s.

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok