Metodika: MAT 3. roč. Meter a netradičné miery

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 3. roč. Meter a netradičné miery

Odhad vzdialenosti v metroch, ale aj v siahach či lakťoch? To vás bude vonku určite baviť!

TÉMA: meter a netradičné miery

CIEĽ: žiaci si v praxi overia a dokážu odhadnúť vzdialenosti v tradičných aj netradičných mierach

 VEK: 3. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút 

ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň

POMÔCKY: skladací meter, záhradnícke nožnice alebo pílka, pásmo, plno kolíkov alebo prútov

POPIS:

1. Pošlite deti do lesa, nech prinesú palicu, o ktorej si myslia, že má práve jeden meter. Keď sa deti vrátia, postavte ich do kruhu tak, aby stáli v poradí od najkratšej po najdlhšiu prinesenú palicu alebo prút.

2. Rozložte 1 meter na skladacom metri a každému povedzte, o koľko sa pri svojom odhade pomýlil.

3. Žiaci si zmerajú, kde na tele majú meter, a potom sa vydajú po nové palice. Môžu ich lámať, rezať pílkou alebo skracovať nožnicami.

4. Vytvorte úsečku, ktorá bude mať napríklad 10 metrov (20 metrov). Vytvorte kružnicu s obvodom, ktorý je súčtom všetkých vašich metrových meradiel (bude to teda skôr mnohouholník), ale snažte sa ho urobiť čo najpravidelnejšie.

5. Ukázali ste si už, ako vyzerá kruh, ktorý má obvod x metrov, teraz položte meradlá a ukážte si, ako vyzerá siaha a urobte kruh na rozpaženie. Bude mať spolu x siah. Bude väčší alebo menší ako kruh vytvorený z metrov? A to teraz išlo o detské siahy, ako by asi vyzerali siahy dospelých?

6. Skúste si vyrobiť kruh z krokov, z lakťov, zo stôp, piadí, palcov…

Ďalšie využitie:
Prejdite si vyznačených 10 metrov a zistite, koľko ste prešli krokov. Môžete si vypočítať dĺžku kroku a potom odkrokovať, koľko meria obvod školy, ihriska ap.

Z metrových polien vyrobte 1m2 alebo 1 m3, môžete takto vyskladať aj väčšiu plochu a vynásobiť plochu záhona, ihriska…

Z metrových nepodarkov môžete ďalej skladať najrôznejšie pravidelné geometrické tvary, plošné i priestorové.

Ak si tento meter prenesiete na špagát, môžete merať obvody stromov. A ak si vytvoríte „odpichovátko“ (zviažete tri palice tak, aby tvorili písmeno A a rozstup dvoch hrotov bola metrová vzdialenosť), môžete takto odmeriavať vzdialenosti priamo v metroch.

Viete, že…
… meter je umelá vzdialenosť, ktorá nevychádza zo žiadnej tradične používanej miery? Mala to byť 1/10 000 000 dĺžky poludníka od rovníka k pólu. Avšak francúzska expedícia, ktorá v 18. storočí rovník merala, nevedela zemeguľu zmerať úplne presne (nepočítala so sploštením planéty), takže meter vlastne nezodpovedá žiadnej známej veľkosti a je od roku 2019 definovaný pomocou rýchlosti svetla.

Pre zaujímavosť:
1 siaha = 1,8 m
1 krok = 59 cm
1 prešporský lakeť = 78,3 cm
1 stopa = 30,5 cm = 1/3 yardu = 12 palcov
1 piaď = 20 cm (vzdialenosť roztiahnutých prstov: palec – malíček)
1 palec = 2,5 cm (1/12 stopy)
1 anglická míľa = 1,61 km = 5 280 stôp alebo 1 760 yardov (rímska míľa je 1 000 dvojkrokov)
1 námorná míľa je 1 minúta zemepisnej dĺžky (1/60 stupňa) na rovníku (t. j. 1 852 m)

Autor: Martin Kříž, Chaloupky o.p.s.

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok