Metodika: ŠKD 1.-2. roč. Pexeso pod listami

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Školský klub Comments: 0

Metodika: ŠKD 1.-2. roč. Pexeso pod listami

Zábavné opakovanie angličtiny alebo iného cudzieho jazyka vonku…

TÉMA: farby v anglickom jazyku

CIEĽ: prostredníctvom hry pexeso si žiaci precvičia pomenovanie farieb v anglickom jazyku

 VEK: 1.- 2. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút 

ROČNÉ OBDOBIE: jar, leto, jeseň

POMÔCKY: farebné kriedy, listy zo stromov, plocha na kreslenie

POPIS:

1. Žiaci si v okolitej prírode nájdu 12 rovnako veľkých listov (počet listov je možné meniť v závislosti od typu úlohy). Na ploche vhodnej na kreslenie žiaci kriedou nakreslia dvojice krúžkov (modré, červené, zelené…). Dôležité je, aby boli krúžky menšie než listy a aby neboli na ploche vedľa seba.

TIP: Žiakov rozdeľte do 4-členných skupiniek a nechajte ich navzájom si nakresliť hracie polia.

2. Nakreslené krúžky prekryte listami, zopakujte si pravidlá hry pexeso a hravé učenie sa môže začať. Hráč otočí 2 ľubovoľné listy a pomenuje farbu krúžkov po anglicky. V prípade zhody vo farbe si listy zoberie. Ak žiak nájde zhodu, pokračuje v hre ďalej. Vyhráva hráč s najväčším počtom listov. Ak sa v palete farieb vyskytnú aj farby, ktoré sa žiaci ešte neučili, hravo si ich môžu teraz osvojiť.

TIP: Hra sa dá stupňovať, napr. nakreslite si farebné tvary (štvorec, kruh…) a nechajte žiaka pomenovať po anglicky aj tvar, aj farbu (blue circle).

TIP: Pod listy sa dá skryť čokoľvek, a tak má hra množstvo variácii. Napríklad v lese pod lopúchy ukryte dvojice akýchkoľvek prírodnín, ktoré žiaci potom hľadajú.

Autorka: Adriana Janičinová, Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku, Liptovský Mikuláš

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok