Metodika: VYV 5.- 6. roč. Mozaika

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Výtvarná výchova Comments: 0

Metodika: VYV 5.- 6. roč. Mozaika

Fantázii pri výtvarke v prírode sa medze nekladú…

TÉMA: možnosti kompozície, mozaika

CIEĽ: žiaci vytvoria kompozíciu z materiálov nachádzajúcich sa v prírode, rozvíjajú si cit pre kombinovanie farieb a materiálov

 VEK: 5. – 6. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút (90 minút)

ROČNÉ OBDOBIE: jar – jeseň

POMÔCKY: fotografie s mozaikami, fotoaparát/telefón, nožnice, paličky, vetvičky, listy, kvety, plody, semená, kamienky

POPIS:

1. Tému priblížte žiakom pomocou krátkeho opisu a ukážky jednotlivých štýlov mozaiky. Vopred si pripravte obrazový materiál s mozaikami, napr. knihy obsahujúce fotografie rôznych štýlov mozaík (byzantské, rímske, grécke… až po súčasnosť, napr. Antoni Gaudí a jeho diela v Barcelone) alebo vytlačené fotografie. Žiakom vysvetlite, že mozaika znamená vytváranie kompozície z menších pravidelných alebo menej pravidelných prvkov. Podľa materiálu, z ktorého prvky sú, môže vzniknúť mozaika z papiera, textilu, kameňa, skla, hliny, prírodného materiálu, semien…

2. Vytvorte skupinky po 4 – 5 žiakoch. Úlohou žiakov bude v skupinkách vytvoriť mozaiku z prírodného materiálu, ktorý nájdu v prostredí, kde sa nachádzajú. Môžu tvoriť mozaiky z nazbieraných kamienkov, konárikov a paličiek nalámaných na určitú veľkosť, z lupeňov kvetov, plodov a semien, z listov bylín, krov a stromov (tu si môžu pomôcť nožničkami a nastrihať z nich rôzne pravidelné alebo nepravidelné tvary).

3. Upozornite žiakov, aby sa nesnažili vytvoriť veľkú mozaiku (kvôli časovej dotácii vyučovacej hodiny; môžete však spojiť dve vyučovacie hodiny a dopriať žiakom viac času na tvorenie). Žiaci si môžu napríklad konárikmi vopred ohraničiť tvar a veľkosť budúcej mozaiky.

4. Nechajte žiakom dostatok času na tvorenie, občas im pripomeňte, koľko minút ostáva do ukončenia práce. Prichystajte si časovú rezervu 10 minút pred koncom hodiny. Počas týchto 10 minút žiaci predstavia svoje mozaiky ostatným skupinkám. Jednotlivé mozaiky odfoťte, fotografie vytlačte (na väčší formát, min. A4) a spoločne so žiakmi z nich urobte v škole výstavku.

Autorka: Soňa Chlebničanová, Zaježovská škola – CEEV Živica

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok