Metodika: MAT 1.- 2. roč. Hodiny a čas

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Matematika Comments: 0

Metodika: MAT 1.- 2. roč. Hodiny a čas

Určovanie času pomocou prírodných hodín? Vyskúšajte to!

TÉMA: určovanie času

CIEĽ: žiaci spoznajú jednotky času, jeho meranie a priradia čas k bežným denným činnostiam

 VEK: 1. – 2. ročník ZŠ

DOBA TRVANIA: 45 minút

ROČNÉ OBDOBIE: celoročne

POMÔCKY: pre každú skupinu (ideálne 3 žiaci v skupine) – ciferník (kruh s priemerom 2 metre a viac, vysekaný v tráve, obložený kameňmi alebo vyznačený iným spôsobom), kartičky s číslami 1 – 12 (alebo krieda, kamienky, drievka na vyznačenie čísel), hodinová a minútová (príp. sekundová) ručička (dlhšia a kratšia palica), pre učiteľa – stopky

POPIS:

1. Spolu so žiakmi zostrojte jeden ciferník ako ukážku. Každá skupina žiakov si potom vyrobí vlastné hodiny.

2. Zadajte čas, ktorý žiaci nastavia na svojom ciferníku. Ručičkami môžu byť palice alebo samotní žiaci. Čas zadávajte v rôznych tvaroch: 3 hodiny, 16:00, pol štvrtej, 17:15, o desať minút dve, trištvrte na osem…

3. Žiaci na ciferníku nastavujú čas, kedy vstávajú, kedy idú do školy, kedy prídu zo školy domov, kedy idú spať…

4. Žiaci sa pokúsia na sekundovej ručičke ukázať, koľko trvá sekunda. Spočiatku im sekundy počítajte podľa stopiek (1, 2, 3… 60), neskôr si žiaci môžu vyskúšať stopnúť minútu sami a stopky nasimulovať.

5. Pridajte i pripočítavanie a odčítavanie času. Kde budú ručičky o trištvrte hodiny? Kde boli pred pol hodinou?

Využitie „ciferníka“ v ďalších ročníkoch:

Žiaci sa môžu zároveň zoznámiť aj s rímskymi číslicami a môžu zostrojiť ciferník ako v stredoveku.

Žiaci sa môžu naučiť určiť sever (juh) podľa hodín (juh leží práve medzi 12. hodinou a hodinovou ručičkou smerujúcou na Slnko, cez leto medzi 13. hodinou a hodinovou ručičkou smerujúcou na Slnko).

Ciferník možno využiť ako buzolu na určovanie svetových strán a azimutu.

Na ciferníku sa dajú učiť uhly (12.00 hod. = 360°, 6.00 hod. = 180°…), zlomky (15 minút = 1/4 hodiny, 30 minút = 1/2 hodiny, 20 minút = 1/3 hodiny) alebo percentá (tvorba koláčového grafu). Jedna otočka (obeh ručičky) je platnou uhlovou jednotkou, pričom štvrťotočka je pravý uhol rovnako ako 90°, 100 grad alebo pí/4 rad.

Kruh v záhrade sa dá využiť mnohými spôsobmi. Keď tu práve neprebieha výučba hodín, uhlov, buzoly, zlomkov alebo percent, môžete tu pod uhlom 50° smerom k severu zapichnúť tyč a vyrobiť si slnečné hodiny (napoludnie je tieň na severe, ráno o 6.00 hod. na západe, večer o 18.00 hod. na východe).

Viete, že…
… čas je beťár? Nepoužíva desiatkovú sústavu (preto oddeľujeme hodiny a minúty dvojbodkou alebo bodkou, nie čiarkou), a tak nám pletie hlavu pri výpočtoch rýchlosti, pri sčítavaní časových jednotiek, pri športoch, kde sa meria čas a zostavuje sa poradie. Deň má 24 hodín, hodina 60 minút a minúta 60 sekúnd, ale potom čas pokračuje tak, ako sme zvyknutí pri iných veličinách – v desatinách, stotinách…

A viete, prečo deň nemá 10 hodín alebo 1000 minút či 100 000 sekúnd? Prečo sa čas nezjednotil ako ostatné metrické jednotky? Pretože by sa museli meniť ciferníky na všetkých vežových hodinách, a to by sa v 19. storočí, teda v dobe, kedy padol tento návrh, nevyplatilo 😉. Naposledy s takouto myšlienkou prišiel Henri Poincare okolo roku 1905; bol to geniálny matematik, a keby nevymyslel špeciálnu teóriu relativity Einstein, asi by ju o pár rokov neskôr uverejnil Poincare.

Autori: Martin Kříž a Tomáš Krásenský, Chaloupky o.p.s.

Pracovný list v PDF na stiahnutie:

Zdieľaj tento príspevok