Hurá von vzdelávanie učiteľov v Liptovskom Mikuláši

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Hurá von vzdelávanie učiteľov v Liptovskom Mikuláši

Platforma Hurá von nelení ani cez školské prázdniny. V rámci letného vzdelávania učiteľov ponúkame semináre a workshopy o tom, ako od septembra vyučovať aj mimo tried.

Na objednávku Evanjelickej spojenej školy biskupa Jura Janošku sme v júli pripravili 3-dňový workshop outdoorového vzdelávania prírodovedných predmetov pre 23 nadšených učiteliek prvého a druhého stupňa základnej školy.

Prešli sme si metodiku učenia vonku, inšpiratívne príklady praxe vyučovania vonku aj tipy na použitie zaujímavých materiálov či aplikácii. Najväčšou výzvou bola praktická časť vonku – v nie úplne ideálnych podmienkach školského dvora (prevažnú časť tvoril asfalt a oplotené trávnaté ihrisko) sme spoločne vymýšľali a skúšali aktivity v rámci rôznych predmetov, aj medzipredmetovej výučby či aktivít v poobednej družine. 

Výsledkom bolo poznanie, že pri zapojení kreativity a s potrebnou krátkou prípravou dokážeme vonku učiť takmer všetky predmety, a to dokonca aj bez prípravy špeciálnych pomôcok – všetko potrebné nám poskytne okolité prostredie. Inšpirujte sa aj vy 🙂

Zdieľaj tento príspevok