Posted by: Ivana Poláčková Category: Biológia, Inšpirácie, Prírodoveda Comments: 0

Aktivita: Ovocné pexeso

Máte radi pexeso a na vašej záhrade, ulici alebo v parku rastú ovocné stromy? Tak ste na správnej adrese!

Listy stromov sa podieľajú na fotosyntéze, poskytujú tieň a plnia ďalšie dôležité úlohy. Pre nás aj tú, že sa dajú využiť aj na rôzne zábavné aktivity. Deti sa pri nich navyše naučia lepšie stromy spoznávať a pomenovávať ich v rôznych jazykoch. Táto aktivita sa dá svojou variabilitou prispôsobiť podľa chuti, veku a trúfalosti detí. Poďte s nami vytvoriť ovocné pexeso!

Pomôcky:
štvorčeky z kartónu alebo papiera so stranou dlhou aspoň 10 cm (kartón by mal byť z oboch strán jednofarebný, bez potlače), lepiaca páska (ideálne papierová), fixky alebo pastelky, nožnice, slovník

Postup:
Pexeso si môžete vytvárať priamo v prírode (na záhrade, v ovocnom sade). V tom prípade si všetky pomôcky vezmite so sebou von.

Pokúste sa nájsť aspoň 5 druhov rôznych ovocných stromov alebo krov (patria sem aj rody ako hloh, šípka, lieska, orech, gaštan). Z každého stromu vám stačí odtrhnúť 1 list, ktorý prilepíte na kartónový štvorček (1 list na 1 štvorec). Teraz môžete vytvoriť k tomuto obrázku „pár“. Aby bola hra ťažšia, nebude na ňom nalepený rovnaký list, ale buď nakreslený obrázok plodu, alebo napísaný názov stromu v cudzom jazyku.
Následne kartičky pomiešame, obrátime lícom nadol a hráme ako pexeso, na rovnom povrchu, ideálne priamo pod korunami stromov.

Nadstavba / ďalšie tipy:
pre väčšiu zábavu odporúčame vytvoriť ťažší level pexesa, pozostávajúceho nielen z dvoch, ale z troch kartičiek. V tom prípade ho môžeme nazývať „pexetrio“.
Vtedy bude:
– na jednom štvorčeku nalepený list;
– na druhom nakreslený plod;
– na treťom napísaný názov stromu, ideálne v cudzom jazyku (angličtine, nemčine, latinčine…môže byť aj vo všetkých naraz).

Hráč, ktorý je na ťahu, obracia vtedy v jednom kole nielen 2, ale až 3 kartičky. Uhádne vtedy, ak obráti všetky 3, ktoré k sebe patria.  Listy zo stromov môžete rozstrihnúť, na kartón nalepiť iba ich polovičku a zvyšok dokresliť pastelkami alebo fixkami. Využiť to môžete na vysvetlenie o osovej súmernosti a spojiť tak aktivitu aj s matematikou. Na záver môžete hľadať okolo seba iné osovo súmerné prírodniny.

Na tvorbu pexesa môžete samozrejme využiť aj iné listnaté stromy, nielen tie ovocné. Pokiaľ chcete pexeso používať viackrát, nielen raz, odporúčame listy pred jeho tvorbou najskôr vylisovať.

A ešte jeden tip na záver – kartičky nemusia slúžiť len na pexeso. Listy a ich názvy môžete len zamiešať a priraďovať k sebe navzájom.

Zdieľaj tento príspevok