Aktivita: Štipec lesný

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie, Školský klub Comments: 0

Aktivita: Štipec lesný

Poďte s nami do lesa. Preskúmajme stromy, rastliny, huby, skaly, pôdu a pri chvíľke ticha zbadáme rôzne živočíchy.

Budeme mať šťastie? Ktoré sa pred nami skryjú? Hľadajte s nami štipec lesný.

Pomôcky:
1-2 balenia drevených štipcov na vešanie bielizne. Ak máme doma staré a „zašlé“ štipce, ktoré už zažili dážď, tým lepšie. Štipce si pred začiatkom hry dobre spočítame, prípadne počet zapíšeme.

Postup:
V lese nájdeme čo najpestrejšie miesto – s trávou, kríkmi a stromami, kde štipce pred príchodom detí rozvešiame. Využime viditeľné i menej viditeľné miesta, hru svetla a tieňa a textúru rôzneho prostredia, kde štipce rôzne „splynú“ s okolím. Keď je všetko pripravené, zavoláme skupinku malých pátračov či predátorov, ktorým dáme časový limit 5 minút na nájdenie čo najväčšieho množstva tajomného živočícha – štipca lesného. Buďte si istí, že len málokedy nájdete opäť všetky štipce, preto je dobré poznať ich pôvodný i nájdený počet.

– Vysvetlite deťom, že mnohé vtáky, hmyz či iné živočíchy majú ochranné sfarbenie, ktoré ich podobne ako sfarbenie štipca lesného zneviditeľní v prostredí s podobnými farbami, vzormi, tieňmi. Pre porovnanie môžete použiť nové i zájdené (fľakaté, sivé) štipce.

– Počas ohrozenia mnohé živočíchy zastanú a kým sa nepohnú, nie je možné ich spozorovať v ich úkryte hoc i pár cm od vás či ich predátora. Kto sa nepohne, má šancu, že ho predátor nenájde. Podobne ako to robí štipec lesný.

– Mnohé druhy vtákov ako napríklad sýkorky či drozdy znášajú veľa vajíčok a vychovávajú svoje mláďatká i 2-3 x za rok. Keď sú ich mláďatá väčšie, opúšťajú hniezdo skôr, ako vedia dobre lietať. Mimo hniezda sa ukryjú vo vyššej tráve alebo v kríkoch, odkiaľ volajú na rodičov, ktorí im nosia potravu. Mnohé z nich sa stanú potravou svojich predátorov ako sú mačky, jastrab, sojka, straka, sokol, kuna, lasica, ktorí tiež vychovávajú svoje potomstvo a ich potravou sú aj vtáky. To je príroda a jej potravný reťazec. Práve preto sýkorky a ďalšie druhy vychovávajú taký veľký počet mláďat, pretože ak prežije 1 alebo 2 súrodenci z hniezdenia, je to úspech a rod i druh ostáva zachovaný. Tak ako vy sťa predátori nenájdete takmer nikdy všetkých štipcov lesných, tak ani predátor v prírode nenájde a nezahubí všetky mláďatá.

– Čím pestrejšie prostredie máte, vytvoríte alebo vyberiete, tým má štipec lesný (a nielen on) väčšiu šancu na prežitie
– Ak nájdete v prírode mláďatko vtáča, ktoré ešte nie je schopné lietať, neodnášajte ho preč. Nechajte ho na mieste kde ste ho našli, prípadne ho umiestnite na bezpečné miesto v blízkosti – ku kríkom alebo k vyššej tráve. Niekde v okolí sú iste jeho rodičia, ktorí sa o neho budú starať a nosiť mu vhodnú potravu pokiaľ to bude drobec potrebovať. V záchranných staniciach mu nik starostlivosť rodičov nenahradí.

Pozn. Aktivitu viedla na kurze Zeleň a ochrana prírody pre učiteľky Zelených škôl lektorka Mária Apfelová z Národného parku Veľká Fatra.

Zdieľaj tento príspevok