Prihláste svoju školu do projektu Záhrada, ktorá učí!

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Prihláste svoju školu do projektu Záhrada, ktorá učí!

Chcete, aby sa aj vaše deti učili matematiku alebo chémiu v školskej záhrade? Prihláste svoju školu do projektu Záhrada, ktorá učí do 20. januára 2019.

Záhrada, ktorá učí je ročný projekt určený pre základné, stredné aj špeciálne školy. Pomáhame v ňom školám vytvoriť záhrady využívané najmä pri vzdelávaní, ale aj pre pestovanie rastlín a na oddych. V tejto záhrade sa vyučujú rôzne predmety od matematiky cez cudzie jazyky až po náuku o spoločnosti. Umožňujú to rôzne záhradné prvky, slúžiace ako učebné pomôcky, ktorých využitie závisí len od fantázie a tvorivosti učiteľa a žiakov.

Záhrada je spoločné dielo celej školy. Zapojíte doň žiakov, učiteľov školy, nepedagogický personál, rodičov, starých rodičov i zástupcov obce.

Pre viac informácií si kliknite na web projektu: https://zahradaktorauci.sk/2019/12/19/otvarame-prihlasovanie/

Zdieľaj tento príspevok