Aktivita: Čo to tu kvitne?

Posted by: Ivana Poláčková Category: Inšpirácie Comments: 0

Aktivita: Čo to tu kvitne?

Vyberte sa na objavný prieskum terénu a spoznajte, aké rastliny rastú a kvitnú vo vašom okolí. Pomôže vám skvelá mobilná aplikácia na rozpoznanie rastlín a decká to bude určite baviť.

PREDMET: biológia, informatika, slovenčina

ROČNÍK: 2. stupeň ZŠ a SŠ

DOBA TRVANIA: 1 vyučovacia hodina

ROČNÉ OBDOBIE: počas celého roka

POMÔCKY: digitálny fotoaparát, resp. bezplatná aplikácia Pl@ntNet stiahnutá v mobilnom telefóne alebo na smartfóne

CIEĽ: zábavnou formou (s využitím moderných technológií) naučiť žiakov základné názvy rastlín a vyvolať diskusiu o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) rastlín v našom okolí a jej ohrození.

  • Vyberme sa s deťmi von – ideálny je najbližší les, park alebo lúka. Ešte predtým si s nimi stiahnime na tablety alebo telefóny bezplatnú aplikáciu na rozpoznanie rastlín Pl@ntNet (treba však myslieť na to, že aplikácia funguje len v oblasti, kde sú prístupné dáta, takže na odľahlejších miestach nemusí fungovať, resp. si názvy rastlín môžeme pomocou nej vyhľadať až po návrate do školy).
  • Deti vonku budú mať za úlohu v priebehu 10 minút nájsť čo najviac rôznych druhov rastlín a pomenovať ich na základe ich výzoru, t.j. vymyslieť im tvorivou formou čo najvýstižnejšie názvy (rodové aj druhové meno). Napr. plazivka škvrnitá (brečtan), slniečko voňavé (púpava), atď. Zároveň im vysvetlíme, ako sa systematicky pomenúvajú rastliny a že ich názvy sa uvádzajú v latinskom jazyku.
  • Ak sme vonku mimo vegetačnej sezóny, deti môžu vymýšľať názvy napr. stromom a krom, na ktorých často ostávajú plody z jesene.
  • Deti teraz rozdelíme do skupín po 3, v každej skupine detí je k dispozícii buď digitálny foťák alebo tablet, či smartfón. Deti sa teraz v skupinách pokúsia pomocou aplikácie na rozpoznanie rastlín Pl@ntNet zistiť oficiálne názvy rastlín, pričom si môžu vybrať, či ich určia na základe kvetu, listu, plodu alebo kmeňa či stonky.
  • Po správnom určení rastliny priamo v teréne alebo v škole môžeme diskutovať o množstve rastlín, ktoré sme objavili a o tom, prečo sú mnohé druhy ohrozené (ľudská činnosť, klimatická zmena, vytláčanie pôvodných druhov inváznymi druhmi atď.)
  • Porozprávajme sa aj o tom, ako by sme mohli samotné rastliny a ich stanovištia chrániť a ako rozpoznať invázne rastliny

 

 

Zdieľaj tento príspevok