Martin Cerovský

Martin Cerovský

Vyštudoval ekológiu vo Zvolene. V Živici v minulosti viedol projekt Eko Alarm – zameraný na zavádzanie triedeného zberu odpadov na školách. V súčasnosti je vedúcim Vzdelávacieho centra Zaježová a ako dlhoročný skaut pomáha rozvájať platformu Hurá von.

cerovsky@zivica.sk