Vtáky na stenách

 koľko vtákov je nakreslených po stenách seminárnej miestnosti ?