Priemer kmeňa

Zmeraj a vypočítaj

Odmeraj priemer kmeňa stromu vysadeného pred čajovňou. Výsledok uveď v cm zaokrúhlený na 1 desatinné miesto.
Ak potrebuješ meracie pomôcky, popros lektorov.
Ak si nevieš poradiť so vzorcami, opýtaj sa starších.