Kurzy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut et lacinia risus, quis ultrices mauris. Nullam dui lacus, cursus sed vulputate et, porta non turpis. Ut enim dui, faucibus id augue id, vestibulum laoreet lectus.

3-dňový kurz učenia vonku vo Vzdelávacom centre Zaježová

Obsah
– benefity a výzvy učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– zážitkové učenie vonku v krásnom areáli a okolí Vzdelávacieho centra
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku
– tlačené metodické materiály na podporu výučby vonku pre školu
– plán učenia vonku na škole; certifikát o účasti na kurze pre každého účastníka

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 35 / DĹŽKA TRVANIA: 3 DNI (7 BLOKOV)

Viac o kurzoch

Intenzívy kurz učenia vonku

Obsah
– teória učenia vonku
– benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– prekážky pre prenos vyučovania von v škole
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku priamo v okolí školy
– využitie mobilných aplikácií pri výučbe vonku
– tlačené metodické materiály na podporu výučby vonku pre školu
– plán učenia vonku na škole; certifikát o účasti na kurze pre každého účastníka

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30 / DĹŽKA TRVANIA: 3 DNI (5 BLOKOV, 15 HODÍN)

Viac o kurzoch

Rozšírený kurz učenia vonku

Zážitkový kurz o učení vonku pre tím pedagógov priamo u vás na škole

Obsah
– teória učenia vonku
– benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– prekážky pre prenos vyučovania von v škole
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku priamo v okolí školy
– plán učenia vonku na škole; certifikát o účasti na kurze pre každého účastníka

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30 / DĹŽKA TRVANIA: 2 DNI (3 BLOKY, 9 HODÍN)

Viac o kurzoch

Základný kurz učenia vonku

Interaktívny kurz o učení vonku pre tím pedagógov priamo u vás na škole

Obsah
– teória učenia vonku
– výhody učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– prekážky pre prenos vyučovania von v škole
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a interaktívne ukážky aktivít na vyučovanie vonku priamo v okolí školy
– certifikát o účasti na kurze pre každého účastníka

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30 / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY

Viac o kurzoch

Webinár o učení vonku

Interaktívny online webinár pre tím pedagógov 1 školy

Obsah:
– teória učenia vonku
– benefity učenia vonku pre žiakov aj pedagógov
– prekážky pre prenos vyučovania von v škole
– metodika učenia vonku pre vybrané predmety
– práca v skupinách a ukážky aktivít na vyučovanie vonku

POČET ÚČASTNÍKOV: MAX. 30 / DĹŽKA TRVANIA: 3 HODINY

Viac o kurzoch