Vybrali sme školy do projektu Školy v „oute“

Posted by: Ivana Poláčková Category: Novinky Comments: 0

Vybrali sme školy do projektu Školy v „oute“

Do ročného projektu outdoorovej výučby pre pedagógov základných, stredných a špeciálnych škôl sa nám prihlásilo spolu 326 pedagógov. Veľmi sa tomuto záujmu o vyučovanie vonku na slovenských školách tešíme! Vybrať 40 pedagógov z 20 škôl bolo preto naozaj náročné…

Odborná porota zložená zo zástupcov Živice a IKEA (partner projektu) po naozaj náročnom procese výberu nakoniec rozhodla nasledovne. Do projektu platformy Hurá von s názvom Školy v „oute“ sme vybrali nasledovných 20 škôl:

 1. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov
 2. Gymnázium Trebišovská 12, 040 10 Košice
 3. ZŠ M. Rázusa, 1672/3, 960 01 Zvolen
 4. ZŠ Felix, Nábrežie K. Petroviča 1571/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
 5. Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova 164, 05315 Hrabušice 
 6. Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov
 7. Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, 92203 Vrbové
 8. ZŠ Strážnická 1, 90901 Skalica
 9. ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec, Francisciho 803, 980 61 Tisovec
 10. ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 03214 Ľubeľa
 11. ZŠ Komenského 6, 073 00 Sobrance 
 12. ZŠ Školská 1, 059 71 Ľubica
 13. ZŠ, Školská 257, 90042 Dunajská Lužná
 14. ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, 90201 Pezinok
 15. ZŠ Kanianka, ul.SNP 587/4, 972 17 Kanianka
 16. ZŠ s MŠ A. Vagača, Štúrova 12, 962 12 Detva
 17. ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 51, 027 41 Oravský Podzámok
 18. ZŠ s MŠ Ulica Jána Bottu 27 Trnava
 19. ZŠ Sadová, Sadová 620, 90501 Senica
 20. CZŠ sv. Gorazda, Komenského 1096, 029 01 Námestovo

Do projektu sme zapojili aj 3 ďalšie školy na „mentorskú“ pozíciu:

 1. KTVŠ FF UMB Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 2. Súkromná ZŠ Zaježová 5, 962 63 Pliešovce
 3. ZŚ Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno

Všetkým vybraným školám srdečne blahoželáme, v priebehu niekoľkých dní sa vám ozveme e-mailom s detailnejšími inštrukciami.

Školy, ktoré sme tento rok z kapacitných dôvodov do projektu zatiaľ nevybrali, budú mať šancu zapojiť sa v ďalšej výzve a ponúkneme im aj možnosť individuálnych školení k výučbe vonku priamo na škole – hneď ako to epidemiologická situácia dovolí.

Ešte raz ďakujeme všetkých pedagógom za záujem o tému učenia vonku a veríme, že vám aj naďalej budeme prinášať praktické a užitočné informácie prostredníctvom web stránky www.huravon.sk alebo v rámci FB skupiny https://www.facebook.com/groups/huravon

Za pozornosť tiež stojí stále otvorená možnosť prihlásenia sa do ďalšieho projektu platformy Hurá von pod názvom Sadovo – viac info nájdete na https://www.sadovo.sk/#aktuality.

Zdieľaj tento príspevok